Η διαστολή του Σύμπαντος-Και πάλι παρούσα η 'ένέργεια του κενού'

Άρθρο βασισμένο  στο Scientific American

Το διαστημικό παρατηρητήριο SNAPΟι Supernova είναι σαν ένα κοσμικό
        ίχνοςΗ ερμηνεία των αποτελεσμάτωνΚαι πάλι παρούσα η 'ένέργεια του
        κενού'Η κοσμολογική σταθερά

Και πάλι παρούσα η 'ένέργεια του κενού'

Ενα Σύμπαν που αποτελείται μόνο από συνηθισμένη ύλη, δεν μπορεί να επιταχύνεται συνέχεια, γιατί αντιστέκεται η ελκτική βαρύτητα. Όμως σύμφωνα με τον Einstein το σύμπαν μπορεί να διαστέλλεται επιταχυνόμενο, αν εκτός της συνηθισμένης ύλης, υπάρχει μια εξωτική μορφή ενέργειας που υπάρχει παντού στο κενό χώρο. Η περίεργη αυτή 'ενέργεια του κενού' είναι ενσωματωμένη στη θεωρία του με το όνομα 'κοσμολογική σταθερά' .
Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες μορφές μάζας και ενέργειας, η ενέργεια αυτή του κενού προσθέτει μια απωστική συνιστώσα στη βαρύτητα, και έτσι μπορεί το Σύμπαν να επιταχύνεται συνεχώς. Μάλιστα, ο ίδιος ο Einstein αμφέβαλε για τις εξισώσεις του, όταν αντιλήφθηκε ότι προέβλεπαν ένα δυναμικό και όχι στατικό σύμπαν .

Αν δεχθούμε την υπόθεση της ενέργειας του κενού, τότε εξηγούνται τέλεια οι παρατηρήσεις των υπερκαινοφανών έστω και αν δεχθούμε την επίπεδη γεωμετρία.

Τα νέα Διαστημικά Τηλεσκόπια όπως το SNAP, και οι νέοι υπέρυθροι ανιχνευτές θα επιτρέψουν στους αστρονόμους να ελέξουν τα αποτελέσματα των ερευνών, για τα οποία μιλήσαμε.

Home