Περιεχόμενα

  1. Οι θεωρίες χορδής - Πως άρχισε η ιστορία με τις χορδές
  2. Και τι είναι τελικά οι θεωρίες χορδής;
  3. Που τελικά ταιριάζει η θεωρία της χορδής;
  4. Πίνακας με τις κυριότερες θεωρίες χορδής
  5. Μεμβράνες
  6. Εν δυνάμει μαύρες οπές
  7. Θεωρία Kaluza-Klein πρώτη προσπάθεια εισαγωγής πολλών διαστάσεων
  8. Χρονολογικός πίνακας της θεωρίας των υπερχορδών
  9. Λεξικό όρων της θεωρίας χορδής