Το Βρετανικό Ινστιτούτο Φυσικής αναγγέλλει τα βραβεία του για το 2002

Από σελίδα του IOP, 1 Δεκεμβρίου 2001

Το Βρετανικό Ινστιτούτο Φυσικής ανήγγειλε τα βραβεία του για το 2002 προς 16 άτομα, τα οποία είχαν μια εξέχουσα συνεισφορά στην ανάπτυξη, διαχείριση, κατανόηση και επικοινωνία στο χώρο της Φυσικής σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο καθηγητής George Ernest Kalmus του εργαστηρίου Rutherford Appleton, βραβεύτηκε για την καθοδήγηση και προαγωγή της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων στο Ενωμένο Βασίλειο και διεθνώς.

Η καθηγήτρια Penelope Jane Brown από το πανεπιστήμιο του Loughborough βραβεύτηκε για την εξέχουσα συμβολή της στο πεδίο της σκέδασης νετρονίων και ειδικότερα στα φαινόμενα πόλωσης κατά τη σκέδαση. Η τεχνική της σκέδασης νετρονίων βρίσκει εφαρμογή στη μελέτη περίπλοκων μαγνητικών δομών στη στερεά κατάσταση.

Ο καθηγητής John Howard Hannay του πανεπιστημίου του Bristol βραβεύτηκε για την εξέχουσα συνεισφορά του στη θεωρητική Φυσική στους τομείς της κβαντομηχανικής, της κλασσικής μηχανικής και της οπτικής.

Ο καθηγητής S R P Silva του πανεπιστημίου του Surrey, βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στην πειραματική Φυσική και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υλικών για προχωρημένες τεχνολογικές εφαρμογές, ειδικότερα σε ηλεκτρονικά βασισμένα στον άνθρακα.

Ο Dr Robert Lambourne του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και ο Dr Michael Harry Tinker του πανεπιστημίου του Reading βραβεύτηκαν για τη συνεισφορά τους στη Φυσική εκπαίδευση και ειδικότερα για την ανάπτυξη μιας εύκαμπτης προσέγγισης στην εκμάθηση της Φυσικής.

Ο Dr Peter Thomas Woods του Εθνικού Εργαστηρίου Φυσικής βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στην περιβαλλοντική μετρολογία, ειδικότερα για την ανίχνευση και καταγραφή των ατμοσφαιρικών ιχνών αερίων και της μόλυνσης του αέρα.

Ο Dr. Frederico Capasso των εργαστηρίων Bell, βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στην τεχνολογία των υλικών και συσκευών στερεάς κατάστασης, ειδικότερα για την εφεύρεση και επίδειξη του κβαντικού laser καταρράκτη.

Ο καθηγητής Peter Ingaz Paul Kalmus του πανεπιστημίου του Λονδίνου βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στην κατανόηση της Φυσικής από το πλατύ κοινό μέσα από δημόσιες ομιλίες, διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες. Η κυρίως επιστημονική εργασία του αναφέρεται στα στοιχειώδη σωματίδια, και ειδικότερα στην ανακάλυψη των W και Ζ μποζονίων.

Ο Dr John Schofield, του πανεπιστημίου του Birmingham βραβεύτηκε για την συνεισφορά του στη φυσική συστημάτων με υψηλή συσχέτιση, ειδικότερα για τις προσπάθειές του να αναπτύξει νεωτεριστικά πειράματα που θ' αποκαλύψουν την Φυσική των νεοεμφανιζόμενων φάσεων στα υλικά.

Ο καθηγητής Maurice Sidney Skolnich του πανεπιστημίου του Sheffield βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στην κατανόηση των εξιτονίων, των ατελειών και των αλληλεπιδράσεων στους ημιαγωγούς.

Η Dr Polina Bayvel, του University College του Λονδίνου, για τη συνεισφορά της στην έρευνα των θεμελιωδών αρχών της μη γραμμικής οπτικής και των εφαρμογών της στα οπτικά συστήματα επικοινωνίας.

Ο καθηγητής Peter John Dornan του Imperial College, ο καθηγητής David Plane, του CERN και ο Dr Wilber Venus των εργαστηρίων Rutherford Appleton, τιμήθηκαν συλλογικά για τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη των ανιχνευτών στο μεγάλο Συγκρουστή ηλεκτρονίων-ποζιτρονίων και την καθοδήγησή τους στα διεθνή πειράματα ALEPH, OPAL και Delphi.

O Sir Martin Wood της Oxford Instruments βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στη φυσική και τις εφαρμογές της, ειδικότερα για τον επιχειρηματικό του ρόλο ως ιδρυτή της Oxford Instruments.

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Ο Μartin Rees κερδίζει το βραβείο για την κοσμολογία
Οι ΗΠΑ έδωσαν το βραβείο Fermi σε πυρηνικούς φυσικούς.
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
Δελτίο Τύπου του ΙΟΡ
Home