Οι νέες προτάσεις θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη συμφωνία του Κιότο για το κλίμα.

Από σελίδα της WWF 27 Ιουνίου 2001

Οι νέες προτάσεις για τους κανόνες της λειτουργίας του πρωτόκολλου του Κιότο, δημιουργούν μια καλή ευκαιρία για την τελική συμφωνία της συνθήκης για το κλίμα, στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για το κλίμα, που γίνεται τον επόμενο μήνα στη Βόννη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης WWF.

Μετά από σειρά εβδομάδων κάλυψης των θεμάτων που αφορούν το κλίμα στις ειδήσεις, και της δημόσιας κατακραυγής για την στάση των ΗΠΑ στην αλλαγή του  κλίματος, οι υπουργοί συναντιούνται στη Χάγη για να λάβουν τις αποφάσεις τους για το επόμενο βήμα στην περάτωση του πρωτοκόλλου του Κιότο. Πάνω από 120 κυβερνήσεις αρχίζουν δύο ημέρες συνεδριάσεων σήμερα 27 Ιουνίου, υπό την προεδρία του Jan Pronk., τον τρέχοντα Πρόεδρο των συζητήσεων για το κλίμα των Η.Ε και τον Ολλανδό Υπουργό περιβάλλοντος. Ο Pronk έχει θέσει νέες προτάσεις ενώπιον των κυβερνήσεων, για να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη του Κιότο, η οποία θα μπορούσε να απαιτήσει από τις βιομηχανικές χώρες, να κόψουν την συνδυασμένη παραγωγή της παγκόσμιας θερμικής ρύπανσής τους, κατά 5 τοις εκατό κάτω από το επίπεδο του 1990 μέχρι περίπου το 2010. Οι νέες προτάσεις συνδυάζουν το κείμενο από τη καθυστερημένη σκόπιμα σύνοδο κορυφής του κλίματος τον περασμένο Νοέμβριο, δύο σχέδια συμφωνίας που ο Pronk παρουσίασε το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο αυτού του έτους και τα αποτελέσματα των συζητήσεών του με τους κύριους διαπραγματευτές.

"Το κείμενο προσφέρει ικανοποιητικούς συμβιβασμούς για να ικανοποιήσει τους περισσότερους, από τις απαιτήσεις που εκφράζονται από τις κυβερνήσεις τους στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις," είπε η Jennifer Morgan, διευθύντριας της εκστρατείας αλλαγής κλίματος του WWF. "Υπάρχουν προβλήματα που το WWF θέλει να τα δει τακτοποιημένα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη συνεδρίαση της Χάγης, για να δείξουν την πρόθεσή τους να οριστικοποιήσουν τους κανόνες και να επικυρώσουν το Κιότο. Αυτό θα δημιουργούσε μια πολύ θετική ατμόσφαιρα για τη σύνοδο κορυφής κλίματος του επόμενου μήνα όπου όλα πρέπει να κυλίσουν ομαλά." 

Ένας από τους σημαντικότερους φραγμούς που οδήγησαν στην αναστολή της συνόδου κορυφής κλίματος τον περασμένο Νοέμβριο ήταν το αμφισβητούμενο ζήτημα "των απορροφητών"   - η εμπιστοσύνη ότι τα δάση, η βλάστηση και η διαχείριση χρήσης του εδάφους είναι ικανή να απορροφήσει τον άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Η επιστήμη είναι ακόμα ελλιπής.
Εν τούτοις, στα πλαίσια των νέων προτάσεων, τα βιομηχανοποιημένα έθνη θα ήταν σε θέση να πάρουν κάποια περιορισμένη πίστωση για τον άνθρακα που απορροφάται από μερικές πρόσθετες διαχειριστικές δραστηριότητες του εδάφους. Το WWF ανησυχεί ότι το τρέχον κείμενο δεν είναι βασισμένο πάνω στην επιστήμη, αλλά μάλλον επιτρέπει στις χώρες να επιλέξουν την πιό συμφέρουσα προσέγγιση.
Το WWF θεωρεί ότι εάν συμπεριλαμβάνονται οποιεσδήποτε δραστηριότητες απορροφητών πρέπει να υπάρξουν ακριβή υποχρεωτικά περιβαλλοντικά,  πρότυπα υποβολής εκθέσεων και ελέγχου. Δεν πρέπει να υπάρξει απολύτως καμία πίστωση άνθρακα για τους απορροφητές έως ότου επιλυθούν οι ανεπάρκειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Οι νέες προτάσεις έχουν εγκαταλείψει οποιοδήποτε ανώτερο όριο στη χρήση τριών "εύκαμπτων μηχανισμών" του Κιότο, του εμπορίου των εκπομπών, της κοινής εφαρμογής, και του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism), ο οποίος προορίστηκε αρχικά να εξασφαλίσει ότι τα βιομηχανοποιημένα κράτη που πραγματοποιούν περισσότερες από τις εκπομπές που τους αντιστοιχούν να περικόπτονται. Το WWF ανησυχεί ότι κανένα όριο δεν επιβάλλεται για την αγορά και την πώληση των αχρησιμοποίητων κατανομών των εκπομπών, πρώτιστα από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Μια πιθανή νέα ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα "πράσινο κεφάλαιο" για τη Ρωσία που, με πολύπλευρη επίβλεψη, θα εξασφάλιζε ότι τα εισοδήματα από το εμπόριο των εκπομπών, θα ανταλλάσσονταν με πρωτοβουλίες ανανεώσιμης ενέργειας και αποδοτικότητας κεφαλαίων στη Ρωσία.

Για να γίνει το πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεσματικό, θα εξαρτηθεί από ένα δεσμευτικό καθεστώς επιβολής με τέτοια κίνητρα και ποινικές ρήτρες που να εξασφαλίζουν ότι οι κυβερνήσεις εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Οι προτεινόμενες ποινικές ρήτρες είναι αυτήν την περίοδο ανεπαρκείς και πρέπει να αυξηθούν,   θεωρεί το WWF.

"Οποιεσδήποτε προσπάθειες να απομακρυνθούν από τη χρησιμοποίηση αυτού του κειμένου ως βάση για τις διαπραγματεύσεις θα θεωρηθούν σαν κωλυσιεργητικές και πάνε ενάντια στη δημόσια απαίτηση για δράση,"  είπε η εν λόγω Jennifer Morgan.

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Η ΕΕ συντάσσει το φιλόδοξο εμπορικό σχέδιο των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
Νέα συνδιάσκεψη στη Βόννη για το κλίμα
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
Ιστοσελίδα οδηγός για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα
UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
WWF
Home