Ειδήσεις με θέμα: Φυσική συμπυκνωμένης ύλης

Ειδήσεις του 2001
Ειδήσεις του 2002
 

 

 

Ειδήσεις του 2003, 2004. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Λύθηκε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην επιστήμη των υλικών
Μελέτη μπορεί να εξηγήσει τις αποκλίσεις στις υπεραγωγικές θερμοκρασίες
Δημιουργήθηκε ένα υπερμονωτικό, μια καινούργια θεμελιώδης κατάσταση της ύλης
Έρευνα για μια νέα κατηγορία υπεραγωγών
Παραμένει αμφίβολη η ύπαρξη της υπερστερεάς κατάστασης
Κβαντικό υπερρευστό θα μπορούσε να είναι συγγενικό με εξωτική ύλη που βρέθηκε σε άστρο από κουάρκ
Τα συμπυκνώματα Bose Einstein ως εργαλείο της βασικής έρευνας
Φυσικοί στο ΜΙΤ δημιουργούν νέα μορφή της ύλης
Τα μόρια μπορούν να μείνουν ακίνητα, ενάντια στην κίνηση Brown
Αποκαλύφθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τη δημιουργία υπερρευστής ύλης
Κάνοντας πιο ψυχρά τα άτομα
Μελέτη δείχνει τι συμβαίνει στην υπεραγωγιμότητα υψηλής θερμοκρασίας
Το φερμιονικό συμπύκνωμα κάνει το ντεμπούτο του
Παγωμένο ήλιο μετατράπηκε σε υπερστερεό, που συμπεριφέρεται σαν ένα υπερρευστό
 

2003

Ο μαγνητισμός σε κίνηση
Αποκαλύφθηκε ένα νέο είδος υπεραγωγού
Μεγάλο βήμα στην αγωγιμότητα: Περισσότερο κοινωνικά σωματίδια
Ψυχρή έρευνα εξετάζει τη συμπύκνωση των ατόμων
Οι φυσικοί βρίσκονται κοντά στη πραγματοποίηση μιας νέας κατάστασης της ύλης
Παλμός πρωτονίων δημιουργεί πυκνό πλάσμα
Άτομα αερίου Fermi σχηματίζουν υπερψυχρα μόρια μποζονίων
Οι φυσικοί μετρούν μεμονωμένα ηλεκτρόνια σε πραγματικό χρόνο - Υπέρψυχρο πείραμα ανοίγει την πόρτα για βασικές σπουδές στον κβαντικό υπολογισμό
Η υπεραγωγιμότητα και το μαγνητικό πεδίο μπορούν να συνυπάρχουν
Πως μπορεί να γίνει η διαχείριση των νανοσωματίων
Τα μόρια των αερίων μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους από απόσταση