Το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου μπορεί να έχει αντίκτυπο στον καιρό και το κλίμα

Πηγή: ScienceDaily, 3 Δεκεμβρίου 2008

Το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις καιρικές και κλιματικές παραμέτρους στην Αυστραλία και άλλες χώρες στα δύο ημισφαίρια του πλανήτη. Σύμφωνα με μια μελέτη οι ξηρασίες σχετίζονται με τις φάσεις του μαγνητικού πεδίου του Ήλιου και όχι με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η μελέτη χρησιμοποιεί στοιχεία από το 1876 έως σήμερα για να εξετάσει την αντιστοιχία μεταξύ των ηλιακών κύκλων και τις ακραίες βροχοπτώσεις στην Αυστραλία.

Το μαγνητικό πεδίο του ήλιου μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις καιρικές και κλιματικές παραμέτρους στην Αυστραλία και άλλες χώρες της ημισφαίρια του πλανήτη.  Έτσι ο κύκλος του Ήλιου μπορεί να προβλέψει τις διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων

Οι ερευνητές διαπίστωσαν λοιπόν ότι ο Δείκτης Νότιας Ταλάντωσης (SOI) - το βασικό εργαλείο για την πρόβλεψη των διακυμάνσεων των παγκόσμιων και ωκεάνειων ρευμάτων - καθώς και οι διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία δεκαετία είναι παρόμοιες με εκείνες της δεκαετίας 1914 -1924.

Ο Robert Baker από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Νέας Αγγλίας στην Αυστραλία, εξηγεί, "Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαγνητικών πεδίων του Ήλιου και της Γης, η πρόσπτωση της υπεριώδους ακτινοβολίας πάνω από τον Τροπικό Ειρηνικό, και οι αλλαγές στις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας ανάλογα με τις νεφοκαλύψεις - θα μπορούσαν όλα αυτά να συμβάλουν στην εξήγηση των σημαντικών αλλαγών στο Δείκτη Νότιας Ταλάντωσης (SOI) από τις διακυμάνσεις του ηλιακού κύκλου. Αν οι ηλιακοί κύκλοι συνεχίσουν να δείχνουν σχετικές τιμές με τα κλιματικά μοτίβα, υπάρχει η πιθανότητα να γίνουν πιο ακριβείς προβλέψεις για το 2010 και ενδεχομένως και πέρα αυτού. "

Ο συσχετισμός SOI και ηλιακών διακυμάνσεων έχει ερευνηθεί πρόσφατα λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για τη σχέση μεταξύ των κύκλων του Ήλιου και του κλίματος. Η ηλιακή εφαρμογή προσφέρει την δυνατότητα για μακροχρόνιες προβλέψεις της συμπεριφοράς του SOI και των συναφών διακυμάνσεων των βροχοπτώσεων, επειδή η σχεδόν περιοδικότητα στην ηλιακή δραστηριότητα οδηγεί σε ένα αναμενόμενο κύκλο καταστάσεων και φάσεων, που δεν είναι τυχαία γεγονότα.

Και ο Baker προσθέτει, "Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε ουσιαστικά να οδηγήσει σε πρόγνωση του καιρού από μήνες έως και δεκαετίες πριν. Θα πρέπει να οδηγεί σε πολύ καλύτερη μακροπρόθεσμη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής και των υδάτινων πόρων, σε περιοχές όπου η βροχόπτωση συσχετίζεται με γεγονότα όπως το SOI και Ελ Νίνιο".

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Ο ήλιος δεν είναι η αιτία της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας λένε ερευνητές
Η επίδραση του ήλιου στο κλίμα
Οι κοσμικές ακτίνες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή
Εξετάζεται ο ρόλος του Ηλιου στην αύξηση της θερμοκρασίας
Η δημιουργία των νεφών επηρεάζεται από τις κοσμικές ακτίνες

Home