Ο ήλιος δεν ευθύνεται για την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας

Πηγή: Telegraph, 11 Ιουλίου 2007

The SunΈχουν βρεθεί από επιστήμονες τα πιο ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία μέχρι σήμερα, ότι ο ήλιος δεν είναι υπεύθυνος για την πρόσφατη παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας .

Η νέα μελέτη υπό τον Michael Lockwood του Εργαστηρίου Rutherford Appleton, και τον Claus Frφhlich του Κέντρου Παγκόσμιας Ακτινοβολίας στο Davos της  Ελβετίας, ανατρέπουν αυτά που ισχυρίζονται οι σκεπτικιστές του κλίματος ότι το κλίμα του πλανήτη κυμαίνεται από καιρό σε καιρό και ότι η τρέχουσα θέρμανση είναι ακριβώς μέρος αυτού του φυσικού κύκλου - το αποτέλεσμα της μεταβολής της ακτινοβολίας του ήλιου, κι όχι στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.

Διχάζει η σπουδαιότητα του Ήλιου στις παρατηρούμενες αλλαγές του κλίματος

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας από το 1985 δεν έχει προκληθεί ούτε από μια αύξηση στην ηλιακή ακτινοβολία ούτε από μια μείωση στη ροή των γαλαξιακών κοσμικών ακτίνων.

Μερικοί ερευνητές, επίσης, είχαν προτείνει ότι αυτές οι κοσμικές ακτίνες μπορούν να επηρεάσουν την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, επειδή οι ακτίνες προκαλούν το σχηματισμό των νεφών. Και τα νέφη είναι γεγονός ότι συμβάλουν στην ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας, άρα στη μείωση της θερμοκρασίας της επιφανείας της Γης. Όταν όμως το μαγνητικό πεδίο του ήλιου είναι υψηλό τότε μειώνονται οι κοσμικές ακτινοβολίες (γιατί το πεδίο του ήλιου δρα σαν προστατευτική ασπίδα στο ηλιακό σύστημα) και επομένως έχουμε λιγότερα νέφη και αύξηση της θερμοκρασίας της Γης.

Είναι γνωστό ότι η ηλιακή δραστηριότητα έχει μειωθεί από το 1985, όμως η παγκόσμια θερμοκρασία ανεβαίνει με επιταχυνόμενο ρυθμό. Αυτό το γεγονός οι σκεπτικιστές του κλίματος δεν μπορούν να το εξηγήσουν.

Ο  Lockwood είπε ότι η περιεκτική αυτή μελέτη ήταν μια απάντηση στις παραπλανητικές εκθέσεις των ΜΜΕ. Ο ίδιος ανέφερε σαν κύριο παράδειγμα "Τη Μεγάλη Παγκόσμια Εξαπάτηση της Θέρμανσης", ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε το Μάρτιο από το κανάλι 4.

"Όλες οι γραφικές παραστάσεις που έδειξαν στην εκπομπή σταμάτησαν, περίπου, το 1980 και ξέρω γιατί, επειδή τα πράγματα από τότε αποκλίνουν πολύ. Το βασικό σημείο της εργασίας μας είναι ότι από το 1985 όλες οι πιθανές ηλιακές επιρροές, δεν ήταν προς την κατεύθυνση για να δώσουν αύξηση της θέρμανσης," τονίζει ο Lockwood.

Η αριστερή εικόνα δείχνει την ηλιακή δραστηριότητα - a: ηλιακές κηλίδες, b: ηλιακός κύκλος, c: μαγνητικό πεδίο, d: κοσμικές ακτίνες, e: ηλιακή ακτινοβολία, f: Θερμοκρασία της Γης . Παρατηρούμε μια μείωση της ηλιακής δραστηριότητας αλλά αύξηση της  θερμοκρασίας

Επειδή μερικοί έχουν προσπαθήσει να το αντιμετωπίσουν υποστηρίζοντας ότι η απόκριση του συστήματος του γήινου  κλίματος καθυστερεί σε σχέση με τις αλλαγές στον ήλιο, ο Lockwood πρόσθεσε ότι ο μόνος τρόπος για να είναι σωστή η τελευταία άποψη θα ήταν, αν υπήρχε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην απόκριση του κλίματος, ακόμα και 50 ετών, στις μεταβολές του ήλιου. Τότε όμως θα ανέτρεπαν τις προηγούμενες ιδέες για το πώς ο ήλιος επηρεάζει τη γη.

"Αυτή η ανακοίνωση είναι το τελικό καρφί στο φέρετρο για τους ανθρώπους που θα επιθυμούσαν να κάνουν υπεύθυνο τον ήλιο για τη σημερινή παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας", λέει ο Stefan Rahmstorf, ειδικός του κλίματος στο Ίδρυμα του Πότσνταμ για την έρευνα του αντίκτυπου του κλίματος. 

Η νέα μελέτη μάζεψε στοιχεία του ήλιου για τα προηγούμενα 100 χρόνια. Οι δύο ερευνητές υπολόγισαν κατά μέσο όρο τους 11-ετείς ηλιακούς κύκλους και έψαξαν το συσχετισμό μεταξύ της ηλιακής μεταβολής και της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας. Η ηλιακή δραστηριότητα είχε οξυνθεί μεταξύ 1985 και 1987.

Αλλά οι επιστήμονες της κυρίαρχης άποψης συμφωνούν ότι ο ήλιος έχει κάποια επιρροή στη διακύμανση της γήινης θερμοκρασίας. Καθώς τονίζει ο Lockwood : "Πιστεύω σταθερά ότι υπάρχει μια ηλιακή επίδραση στο προβιομηχανικό κλίμα και αυτό μπορεί να είχε επεκταθεί και στον τελευταίο αιώνα - μέχρι περίπου το 1940 - αλλά τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη αλλαγή του κλίματος δεν προκαλείται από τον ήλιο. Το καταφέραμε με μια απλή και άμεση ανάλυση των στοιχείων και της μη χρησιμοποίησης υπολογιστικών μοντέλων του κλίματος - που είναι συχνά μια αιτία του σκεπτικισμού."

Ένας εκπρόσωπος στη Βασιλική Εταιρεία είπε: "Η μελέτη αυτή είναι μια σημαντική συμβολή στην επιστημονική συζήτηση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μικρή μειονότητα που επιδιώκει να μπερδέψει σκόπιμα το κοινό για τις αιτίες της αλλαγής του κλίματος. Παραποιούν συχνά την επιστήμη, όταν η πραγματικότητα δείχνει ότι τα στοιχεία γίνονται ολοένα και ισχυρότερα κάθε ημέρα. Έχουμε φθάσει σε ένα σημείο όπου μια αποτυχία να λάβουμε μέτρα για να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα και άλλες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα ήταν ανεύθυνες και επικίνδυνες."

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Ο ρόλος του ήλιου στην παγκόσμια θέρμανση μπορεί να έχει υποεκτιμηθεί
Σύνδεση κοσμικών ακτίνων και παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας
Ο ρόλος του ήλιου στις κλιματικές αλλαγές
Ο ρόλος του Ήλιου στις κλιματικές αλλαγές συνεχίζει να προκαλεί διαφωνίες 
Εξετάζεται ο ρόλος του Ηλιου στην αύξηση της θερμοκρασίας
Η ταλάντευση της Γης συνδέεται με τις εξαφανίσεις
Οι κύκλοι του Milankovitch - Οι τέσσερις εποχές και η τροχιά της Γης

Home