Αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα κάτω από τους ωκεανούς για να μειώσουμε την παγκόσμια θέρμανση

Πηγή: BBC, 9 Αυγούστου 2006

Αμερικανοί επιστήμονες πιστεύουν ότι αν αποθηκεύσουμε το διοξείδιο του άνθρακα κάτω από τους ωκεανούς σε θέσεις όπου υπάρχει σήμερα φυσικό αέριο θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν πρώτα την άντληση φυσικού αερίου αρκετά χιλιόμετρα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας και μετά την έγχυση του διοξειδίου κάτω από τον πυθμένα των ωκεανών.

Υπάρχει αρκετός χώρος για σχεδόν απεριόριστες εκπομπές του άνθρακα, αναφέρει μια μελέτη αμερικανών στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών. 

Τα προηγούμενα σχέδια για την αποθήκευση του άνθρακα κάτω από τη θάλασσα είχαν σύρει την κριτική των επιστημόνων, λόγω των ανησυχιών σχετικά με τη διαρροή και την ασφάλεια.

Όμως οι υποστηρικτές της πιο πρόσφατης ιδέας λένε ότι αυτή υπερνικά όλα τα μειονεκτήματα και μπορεί να γίνει με την υπάρχουσα τεχνολογία.

Οι προηγούμενες προτάσεις που έγιναν για το πρόβλημα των αυξανόμενων εκπομπών του άνθρακα και την αφαίρεση του αερίου από την ατμόσφαιρα καθώς και την αποθήκευση του υπόγεια περιλαμβάνουν:

1. Αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα σε χώρους όπου αντλήθηκαν πετρέλαιο και φυσικό αέριο ή κοίτες άνθρακα

2. Έγχυση του CO2 σε μεγάλο βάθος στους ωκεανούς

3. Χημικό μετασχηματισμό του CO2 σε στερεό ή υγρό που είναι θερμοδυναμικά σταθερά

Αλλά αυτές οι μέθοδοι έχουν προκαλέσει ανησυχίες, ειδικότερα για τον κίνδυνο διαρροής του διοξειδίου από τις γεωλογικές περιοχές αποθήκευσης, καθώς και τους φόβους ότι το CO2 αν διαλυθεί σε μεγάλες ποσότητες στον ωκεανό μπορεί να βλάψει τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Μόρια κλουβιά του CO2

Όμως η πιο πρόσφατη ιδέα περιλαμβάνει την άντληση του αερίου του διοξειδίου του άνθρακα και έγχυση του κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας σε ένα βάθος 3.000 m.

Η υψηλή πίεση και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα μετέτρεπαν το αέριο διοξείδιο του άνθρακα σε υγρό που είναι πυκνότερο από το νερό τριγύρω του, λέει η ομάδα από το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, του ΜΙΤ καθώς  από το πανεπιστήμιο της Κολούμπια.

Τα πειράματα της ομάδας προτείνουν ότι θα σχηματίζονταν ενώσεις σαν τον πάγο στις οποίες τα μόρια του νερού ενεργούν σαν τα κλουβιά, παγιδεύοντας τα μόρια του διοξειδίου του άνθρακα μέσα τους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το γεγονός αυτό θα εξασφάλιζε ότι το αέριο θα παραμένει παγιδευμένο μέσα στο ίζημα και θα ήταν αρκετά ασφαλές για να αντισταθεί ακόμη και στους πιο μεγάλους σεισμούς.

"Τα πολύ βαθιά ιζήματα σε υψηλή πίεση και χαμηλή θερμοκρασία δίνουν ουσιαστικά μια απεριόριστη και μόνιμη δεξαμενή για το διοξείδιο του άνθρακα,  το οποίο θα συλλαμβάνεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων", γράφουν οι επιστήμονες στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (PNAS).

"... Προτείνουμε να εξεταστεί η αποθήκευση του CO2 στα βαθύβια ιζήματα σε υψηλές θερμοκρασίες και σε χαμηλές θερμοκρασίες μαζί με άλλες επιλογές."

Η ικανότητα της αποθήκευσης είναι τεράστια, προσθέτουν. Μόνο στις ΗΠΑ, οι ετήσιες εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσαν να χωρέσουν ακριβώς σε 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιου πυθμένα.

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Όπλα και ομπρέλες για την διάσωση του κλίματος
Σχέδιο για την ταφή του διοξειδίου του άνθρακα στη Βόρεια Θάλασσα
Λύσεις για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
Αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στο υπέδαφος για τη μείωση του στον αέρα

Home