Αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στο υπέδαφος για τη μείωση του στον αέρα

Πηγή: AFP, 19 Σεπτεμβρίου 2005

Η αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα βαθιά σε υπόγειους χώρους θα μπορούσε να μειώσει κατά 20 έως 40 τοις εκατό τις παγκόσμιες εκπομπές, υπεύθυνες κατά ένα μεγάλο μέρος για την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, από τώρα και μέχρι το 2050, σύμφωνα με μια έκθεση από επιστήμονες των Ηνωμένων Εθνών.

Μεταξύ 220 και 2.200 δισεκατομμυρίων τόνων CO2 θα μπορούσε να αποθηκευτεί οικονομικά σε υπόγειες γεωλογικές δομές, όπως είναι οι εξαντλημένες πετρελαιοπηγές και και κενά πηγάδια φυσικού αερίου, όπως και σε μεγάλο βάθος στους ωκεανούς, από τώρα και μέχρι 2100. Η μέθοδος έχει ήδη εφαρμοστεί πειραματικά σε παροπλισμένες πετρελαιοπηγές.

Αυτή η πειραματική διαδικασία θα περιελάμβανε τη συλλογή του διοξειδίου του άνθρακα από μεγάλους εκπομπούς, όπως είναι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και η βαριά βιομηχανία και να το μεταφέραμε έπειτα σε επιλεγμένες περιοχές με σκοπό την έγχυση του υπόγεια ή στον ωκεανό.

Οι προϋπολογισμοί που έγιναν για τις δαπάνες αυτής της διαδικασίας κυμαίνονται από 15 έως 75 δολάρια ανά τόνο CO2

Εντούτοις μια τέτοια αποθήκευση του άνθρακα δεν θα ήταν "πανάκεια" και δεν θα έπρεπε να σταματήσουν άλλα μέτρα για να καταπολεμηθεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας,  όπως είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η αύξηση του μεριδίου της ενεργειακής παραγωγής από τις ανανεώσιμες και πυρηνικές πηγές, αναφέρει η έκθεση.

Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια ξεχωριστή έκθεση της γαλλικής αντιπροσωπείας (ADEM), που ανέφερε ότι μερικοί από τους μεγαλύτερους εκπομπούς CO2 σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία δεν έχουν τις κατάλληλες υπόγειες περιοχές για την αποθήκευση του άνθρακα ή οι περιοχές αυτές είναι πάρα πολύ μακριά από τις πηγές εκπομπών για να γίνει η διαδικασία οικονομική.

Η έκθεση αυτή των Η.Ε ανατέθηκε το 2003 για λογαριασμό της παγκόσμιας επιστημονικής αρχής που ερευνά την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC).

Θα παρουσιαστεί δε στις κυβερνήσεις στη συνεδρίαση της IPCC που θα γίνει στο Μόντρεαλ στις 22 έως 28 Σεπτεμβρίου για να συζητήσει το μέλλον του πρωτοκόλλου του Κιότο, την διεθνής νομική συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας οι βιομηχανικές χώρες έχουν συμφωνήσει να περικόψουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου τους κατά 5% από τα επίπεδα του 1990 τους από 2012.

Η IPCC έχει προειδοποιήσει ότι η αποθήκευση του CO2 στους ωκεανούς θα μπορούσε να αλλάξει το τοπικό περιβάλλον και να διακινδυνέψει η θαλάσσια ζωή.

Το πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε σε ισχύ το Φεβρουάριο, αφότου επικυρώθηκε από τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία έχουν αρνηθεί να επικυρώσουν τη συνθήκη λέγοντας ότι είναι εναντίον των οικονομικών συμφερόντων τους.

Οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα παράγονται από την καύση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κυρίως στους σταθμούς παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος και τα μηχανοκίνητα οχήματα. Αυτό το αέριο καθώς και άλλα αέρια έχουν συσσωρευτεί στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας τις μέσες θερμοκρασίες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ κινδυνεύουν με άνοδο και οι στάθμες της θάλασσας, σύμφωνα με την IPCC.

Η αύξηση της θερμοκρασίας απειλεί να λειώσουν τα πολικά στρώματα του πάγου και να αυξηθεί ο αριθμός και η ένταση των ξηρασιών, των πλημμύρων και των τυφώνων.

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Λύσεις για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
Η παγκόσμια θέρμανση ήδη βρίσκεται στο σημείο χωρίς επιστροφή