Μια έρευνα από τον ΟΗΕ δείχνει ότι θα αυξηθούν τα αέρια του θερμοκηπίου από τις πλούσιες χώρες

Από σελίδα του ABC News, 4 Ιουνίου 2003

Οι βιομηχανικές χώρες θα αυξήσουν τις εκπομπές των αερίων που κατηγορούνται για τη παγκόσμια θέρμανση κατά 10% αυτή η δεκαετία, σύμφωνα με μια έκθεση των Η.Ε.

Η προβλεφθείσα άνοδος θα έρθει παρά τις διεθνείς προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν οι εκπομπές των αερίων του  θερμοκηπίου και θα ακολουθήσει τη, σχετικά, σταθεροποίηση των εκπομπών στη δεκαετία του '90. "Αυτά τα συμπεράσματα σαφώς δείχνουν ότι θα απαιτηθούν ισχυρότερες και δημιουργικότερες πολιτικές", αναφέρει ο Joke Waller-Hunt, εκτελεστικός γραμματέας της Σύμβασης για τη Κλιματική Αλλαγή των Η.Ε.

Ο Waller-Hunt λέει ότι τα έθνη έπρεπε να αυξήσουν την ανάπτυξη εκείνων των τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το κλίμα και να πείσουν τις επιχειρήσεις, τις τοπικές κυβερνήσεις και τους πολίτες για την ανάγκη να περιοριστούν οι εκπομπές των αερίων, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα.

Τα αέρια του θερμοκηπίου από τις βιομηχανικές διαδικασίες θεωρείται ότι έχουν μια βασική συνεισφορά στη παγκόσμια θέρμανση, με συνέπεια πιο καταστρεπτικά καιρικά συστήματα και αυξανόμενες ωκεάνιες στάθμες.

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι οι βιομηχανικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Ιαπωνίας πιθανόν  να δουν τις εκπομπές των αερίων τους να αυξάνονται κατά 17% από το 2000 ως το 2010.

Τα έθνη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα τα αυξήσουν, μετά από μια κάμψη 37% στη δεκαετία του '90. Φυσικά αυτή η πτώση, οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην οικονομική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι επέτρεψε στις αναπτυγμένες χώρες, συνολικά, να δείξουν μια μείωση 3% στις εκπομπές από το 1990 ως το 2000.

Τα πλούσια έθνη ενώ έχουν το 20% του πληθυσμού της Γης, εκπέμπουν το 60% των ετήσιων εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Τα αποτελέσματα αυτά πρόκειται να συζητηθούν σε μια δεκαήμερη συνεδρίαση στο Βερολίνο, η οποία θα προετοιμάσει την επόμενη σύνοδο κορυφής για το Παγκόσμιο Κλίμα στο Μιλάνο το Δεκέμβριο του 2003.

Η εν λόγω έκθεση λέει ότι το πρωτόκολλο των Η.Ε του Κιότο το 1997, εντούτοις, διαμόρφωσε μια πολιτική για το κλίμα. Το πρωτόκολλο, που δεν έχει μπει ακόμα σε ισχύ, στοχεύει να περικόψει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από τον αναπτυγμένο κόσμο μέχρι το 2012 σε 5,2% κάτω από τα επίπεδα του 1990. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελεί τον, παγκοσμίως, μεγαλύτερο παραγωγό αερίων, έχουν αρνηθεί να επικυρώσουν τη συνθήκη.

Για να γίνει δεσμευτικό, το σύμφωνο του Κιότο πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη που εκπέμπουν τουλάχιστον το 55% των βιομηχανικών εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, σε παγκόσμιο επίπεδο, του 1990. Με την αναμενόμενη επικύρωση της Ρωσίας αυτή τη χρονιά οι χώρες που το εγκρίνουν το πρωτόκολλο θα φτάσουν περίπου στο 60%. 

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Το μεγαλύτερο πρόβλημα του 21ου αιώνα Οι ανθρώπινες επιδράσεις στο κλίμα της Γης
Συγκρούσεις πριν από τη διάσκεψη για τη Γη
Οι νέες προτάσεις θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη συμφωνία του Κιότο για το κλίμα.
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
WWF
Global Environment Outlook (ΟΗΕ)
Home