Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο εγκεφάλου

Από σελίδα του Unisci 11 Σεπτεμβρίου 2001

Η έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στον εγκέφαλο, βρίσκει μια μελέτη επιστημόνων που εργάζονται στην βιομηχανία ηλεκτρισμού και δημοσιεύεται στην περιοδική έκδοση Occupational and Environmental Medicine.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Υγιεινής της Εργασίας του πανεπιστημίου του Birmingham στην Βρετανία κατένειμαν τις αιτίες θανάτων περίπου 84.000 εργαζομένων στην παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αγγλία και την Ουαλία. Η περίοδος της μελέτης τους ήταν από το 1973 έως το 1997.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν νέες τεχνικές για τον προσδιορισμό των επιπέδων της έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και για τον υπολογισμό των αθροιστικών ποσών έκθεσης καθ' όλη τη ζωή των εργαζομένων, όπως επίσης και για την έκθεση κατά τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής τους.

Οι ρυθμοί θανάτων από καρκίνο εγκεφάλου καθώς και από όλα τα άλλα αίτια, των εργαζομένων στην ηλεκτρική βιομηχανία, συγκρίθηκαν με τις στατιστικές σε εθνικό επίπεδο για να διαπιστωθεί αν υπήρχε μεγαλύτερος κίνδυνος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ρυθμοί θανάτων από καρκίνο εγκεφάλου ήταν πολύ κοντά με αυτούς που αναμένονταν για όλο τον πληθυσμό. Και δεν υπήρχε αυξημένος κίνδυνος θανάτου είτε ως αποτέλεσμα έκθεσης αθροιστικά σε όλη τη ζωή τους, είτε έκθεσης στα τελευταία 5 χρόνια των εργαζομένων.

(Ενδιαφέρον έχει ότι η πιο πρόσφατη έκθεση έδειχνε ότι μάλλον προστάτευε από το θάνατο λόγω άλλων αιτίων πλην του καρκίνου εγκεφάλου. Αλλά κοινωνιολογικοί και οικονομικοί παράγοντες έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση του κινδύνου να συμβεί πρόωρος θάνατος.)
Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχει παρατηρήσιμος αυξημένος κίνδυνος θανάτου από καρκίνο εγκεφάλου μεταξύ των εργαζομένων στην ηλεκτρική βιομηχανία.

Σχετική Αναφορά: (Occupational and Environmental Medicine. 2001;58:626-30)
Τίτλος:Occupational exposure to magnetic fields relative to mortality from brain tumours: updated and revised findings from a study of United Kingdom electricity generation and transmission workers, 1973-97

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Μικρή η συσχέτιση πυλώνων και παιδικού καρκίνου
Η ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα ενισχύεται στα ανθρώπινα κύτταρα.
Μικροσυσκευη λέιζερ εντοπιζει καρκινους
Home