Επιβράδυναν το φως σε 17 m/s με ένα Laser!

Από το περιοδικό Nature

AtomsΗ Lene Vestergaard του Πανεπιστημίου Harvard κατόρθωσε μαζί με την ομάδα της, να επιβραδύνει το φως χρησιμοποιώντας ένα Laser.

Για να το κατορθώσουν έφτιαξαν πρώτα ένα συμπύκνωμα Bose-Einstein (BEC), που είναι μια υπέρψυχρη ομάδα ατόμων συνήθως μέσα σε μαγνητικό πεδίο, που αυτά συμπεριφέρονται σαν ένα γιγαντιαίο άτομο, και μετά εξέπεμψαν σε αυτό ένα συζευγμένο laser μέσα στο αδιαφανές συμπύκνωμα και στη συνέχεια πυροδότησαν μία δεύτερη ακτίνα laser, η οποία αλληλεπίδρασε με το συζευγμένο laser και το BEC, σε μία διαδικασία που λέγεται ηλεκτρομαγνητικά επαγόμενη διαφάνεια.
Σαν αποτέλεσμα, το 25% του φωτός του δεύτερου laser κατάφερε να διαπεράσει το συμπύκνωμα με πολύ μικρή ταχύτητα. Με αυτή τη τεχνική το φως επιβραδύνθηκε έως και 17 m/s.

Home