Περιεχόμενα Σελίδας:

Φερμιόνια και Μποζόνια

Κάθε σωματίδιο στη Φύση, μπορεί να ταξινομηθεί είτε σαν φερμιόνιο είτε σαν μποζόνιο. Τα φερμιόνια είναι ο τύπος των σωματιδίων που φτιάχνουν ένα άτομο, πχ ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια, κι έχουν ημιακέραιο spin. Το πιό καλό παράδειγμα μποζονίου είναι το φωτόνιο, το σωματίδιο του φωτός, το φωνόνιο αλλά και τα σωματίδια φορείς των ασθενών και ισχυρών αλληλεπιδράσεων (W & Z), αυτά έχουν ακέραιο spin..

PauliΟ μεγάλος Φυσικός W.Pauli

Μποζόνια και Φερμιόνια, συμπεριφέρονται με πολύ διαφορετικούς τρόπους που εξηγήθηκαν από την πρώτη απαγορευτική αρχή του Pauli. O Wolfgang Pauli διατύπωσε την ομώνυμη αρχή του στα 1924, που αναφέρει ότι δύο ηλεκτρόνια δεν μπορούν να συνυπάρξουν στο ίδιο άτομο με τους ίδιους κβαντικούς αριθμούς, ή με άλλους όρους δύο Φερμιόνια δεν μπορούν να βρεθούν στην ίδια ενεργειακή κατάσταση. Έτσι ή αρχή αυτή δίνει στα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια ένα είδος ταυτότητας, ένα χώρο που δεν μπορεί να καταληφθεί από κανένα άλλο σωματίδιο. Η αρχή αυτή έκανε πλέον τη διάκριση Φυσικής και Χημείας δυσδιάκριτη.

Η απαγορευτική αρχή του Pauli δεν ισχύει για τα μποζόνια, τα οποία όμως υπακούουν στην στατιστική κατανομή Bose-Einstein. Έτσι πολλά μποζόνια μπορούν να "συγκατοικήσουν" στην ίδια κατάσταση. Η συμπύκνωση τώρα Bose-Einstein  λέγεται το φαινόμενο της "συγκατοίκησης" ενός μη μηδενικού ποσοστού των ατόμων σε μιά μόνο κβαντική κατάσταση.

Η απαγορευτική αρχή του Pauli είναι η αιτία της ύπαρξης των ατόμων. Δίχως αυτή, τα φερμιόνια δεν θα ήταν ικανά να συσσωρευτούν σε τέτοιες σταθερές καταστάσεις. Το Φερμιονικό αέριο δεν κρατά μεγάλες εκπλήξεις αλλά οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα είναι γρήγορα ικανοί να το ψύξουν ακόμη χαμηλώτερα, και  να το συμπυκνώσουν.
Λένε ότι μιά Φερμιονική συμπύκνωση θα μπορούσε να έχει παράξενες ιδιότητες. Έτσι η ανάσχεση της βαρυτικής κατάρρευσης των νεκρών αστέρων, με μικρές μάζες, οφείλεται στην αρχή του Pauli. Γιατί αναγκάζει τα ηλεκτρόνια του υπερ-συμπιεσμένου από τις βαρυτικές δυνάμεις αστέρα να εποικίζουν ολοένα και ανώτερες ενεργειακές στάθμες και να αποκτούν έτσι υψηλή κινητική ενέργεια ώστε να "συγκρατήσει" τη βαρύτητα.

Δημιουργία συμπύκνωσης κατά Bose-Einstein

Είναι γνωστό ότι τα αέρια όταν ψύχονται αρχικά υγροποιοιούνται και στη συνέχεια στερεοποιούνται. Όταν όμως αραιό αέριο μποζονίων (10-11 Torr) ψύχεται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 1μK), τότε δημιουργείται η συμπύκνωση Bose - Einstein που είναι μιά άλλη φάση της ύλης.
Στην φάση αυτή, το μήκος κύματος κατά de Broglie των ατόμων λ=h/mu, λόγω της μικρής ταχύτητας των ατόμων γίνεται πάρα πολύ μικρό που  υπερβαίνει το ενδοατομικό διάστημα. Έτσι έχουν όλα τα άτομα ενιαία κυματοσυνάρτηση.
Επειδή τα άτομα είναι μποζόνια - που είναι εάν έχουν "spin" ίσο με 0, h/2p, 2(h/2p), 3(h/2p) κλπ, όπου h είναι η σταθερά του Planck  - έχουν όλα καταρεύσει στην ίδια κβαντική κατάσταση. Αυτό δίνει στη συμπύκνωση πολλές ασυνήθιστες κβαντικές ιδιότητες.
Τέτοια παραδείγματα συμπυκνώσεων που τα άτομα έχουν ενιαία κυματοσυνάρτηση είναι στα ζεύγη ατόμων Cooper της υπερρευστότητας και στα ζεύγη ηλεκτρονίων Cooper της υπεραγωγιμότητας. Για πρώτη φορά συσσωμάτωμα Bose-Einstein παρατηρήθηκε σε άτομα ρουβιδίου. Αφού με μικρή θέρμανση Rb εξαερωθούν μερικά άτομα  του, στη συνέχεια επιβραδύνονται με την εφαρμογή δέσμης laser αντίθετης διεύθυνσης. Τα άτομα τότε αποκτούν ταχύτητες μερικών cm/s που αντιστοιχούν σε θερμοκρασία μερικών μΚ.
Αν συγχρόνως παγιδεύσουμε τα άτομα του Rb σε μαγνητικό πεδίο τότε ακινητοποιούνται ακόμη περισσότερο (πρακτικά ακίνητα) και η θερμοκρασία ελαττώνεται σε 200nK.! Το πρώτο λοιπόν συσσωμάτομα είχε διαστάσεις 10μm και αποτελούνταν από 2000 άτομα που επέζησαν για 15 sec.
Έκτοτε έγινε μελέτη και σε λίθιο. Σε θερμοκρασία 400 nK έγινε συμπύκνωση 105 ατόμων λιθίου σε <<σωμάτιο>> διαστάσεων μερικών μm.
Ανάλογο φαινόμενο συμπυκνώσεως παρουσιάστηκε στις πυρηνικές αντιδράσεις κατά τις συγκρούσεις πρωτονίων με αντιπρωτόνια. Κατά την αντίδραση παράγονται δύο θετικά και δύο αρνητικά πιόνια, ως και μερικά ουδέτερα . Σ΄άνα διεθνές πείραμα, στο οποίο, μεταξύ των περίπου εκατό ερευνητών, συμμετέχουν και πολλοί Έλληνες παρατηρήθηκε περίσσεια ζευγών πιονίων του ιδίου προσήμου, η οποία οφείλεται σε συμπύκνωση Bose-Einstein

Η Κβαντική περιπλοκή απλώνεται στην συμπύκνωση Bose   (από τη σελίδα του Physicsweb 29 Ιουνίου 2000)

LaserΑτομικό Laser

Η συμπύκνωση Bose-Einstein και η κβαντική πληροφορία ήταν δύο από τα πιό σπουδαία πεδία της Φυσικής τα τελευταία πέντε χρόνια. Τώρα επιστήμονες των Πανεπιστημίων Innsbruck στην Αυστρία, με επικεφαλής τον καθηγητή Zoller, και του Aarhus στην Δανία έδειξαν ότι τα δύο αυτά πεδία των ερευνών συσχετίζονται. Τα αποτελέσματα μπορούν να έχουν εφαρμογές για τα computer, επικοινωνία, ατομικά ρολόγια και τυποποιημένες συχνότητες

Στην κβαντική Φυσική η ικανότητα ενός κβαντικού σωματιδίου - όπως είναι ένα άτομο ή ένα φωτόνιο - να είναι σε δύο ή περισσότερες κβαντικές καταστάσεις στην ίδια χρονική στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε ορισμένες υπολογιστικές επεξεργασίες να γίνουν πολύ πιό γρήγορα από ένα συμβατικό ή κλασσικό computer. Καθώς ο αριθμός των κβαντικών σωματιδίων αυξάνεται, τα κβαντικά computer θα αντικαθιστούν τα κλασσικά με ολοένα μεγαλύτερους ρυθμούς. Ένα κλειδί που απαιτείται για αυτό το κβαντικό υπολογισμό, είναι πως τα σωματίδια πρέπει να είναι σε μιά διαπλεγμένη (entangled) κατάσταση: Σε τέτοια κατάσταση οι συσχετίσεις μεταξύ των σωματιδίων είναι πολύ ισχυρότερες από τις κλασσικές συσχετίσεις. Πάντως, οι διαπλεγμένες καταστάσεις είναι δύσκολο να προετοιμαστούν και να διατηρηθούν.

Ο Zoller και οι συνεργάτες τους δείχνουν θεωρητικώς πως ένας ειδικά προετοιμασμένος παλμός laser θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να συσχετίσει όλα τα άτομα σε μιά συμπύκνωση. Ο παλμός έχει την ιδιότητα πως η επιφάνεια του είναι p/2. Ο μέγιστος αριθμός σωματιδίων που συσχετίσθηκαν είναι τέσσερα. Πάντως το τημ των Πανεπιστημίων  Innsbruck-Aarhus εξηγεί πως η τεχνική τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τελικά για να συσχετίσει οποιοδήποτε αριθμό ατόμων.

Σύγχρονα πειράματα

"Πάνω από μια ορισμένη θερμοκρασία, τα μόρια συμπυκνώνονται δίχως ελκτικές δυνάμεις, δηλαδή, συσσωρεύονται με μηδενική ταχύτητα. Η θεωρία είναι κομψή αλλά υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτή;"  - Albert Einstein.

Τεχνικές ψύξης

Τα τελευταία χρόνια, ένας συνδυασμός ψυχρών laser, μαγνητικών παγίδων και ψύξη με εξαέρωση χρησιμοποιούνται για να παραχθούν θερμοκρασίες τόσο χαμηλές όσο 300 nK σε ένα δείγμα 3x104 ατόμων. Σε αυτές τις θερμοκρασίες όλα τα άτομα συσσωρεύονται στην βασική κατάσταση της μαγνητικής παγίδας, αποδεικνύοντας το φαινόμενο που είχε προβλέψει ο Einstein το 1925.
Το laser ψύχει τα άτομα μέχρι να έχουν θερμοκρασία μικρότερη από 100μΚ. Στην θερμοκρασία όμως αυτή δεν έχουμε συμπύκνωση Bose-Einstein. Γιατί, το φωτόνιο με την έστω και ελάχιστη ώθηση του αναγκάζει τα άτομα να κινούνται και να αποκτούν θερμοκρασίες μακριά από την συμπύκνωση. Οι φυσικοί λοιπόν Cornell και ο Wieman χρησιμοποίησαν την "ψύξη με εξαέρωση"
Ανακάλυψαν λοιπόν τη μαγνητική παγίδα. Ένα δοχείο στο οποίο απέτρεπαν τη σύγκρουση των ατόμων με τα θερμά τοιχώματα, χωρίς να χρησιμοποιούν Laser .

the trap Στην Οξφόρδη έγινε ένα πείραμα με αυτή τη συσκευή, για άτομα Rb.

Σε αυτό χρησιμοποίησαν ένα ισχυρότατο μαγνητικό πεδίο, το οποίο επιδρά άμεσα στα ίδια τα άτομα, καθώς συμπεριφέρονται σαν μαγνητικά δίπολα. Αν εφαρμοστεί το κατάλληλο μαγνητικό πεδίο, θα ασκήσει δυνάμεις που θα περιορίσουν τα άτομα-δίπολα στο κέντρο του κλωβού, χωρίς την ύπαρξη φωτός. 

 


Δείτε και το σχετικό άρθρο

Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
Πανεπιστήμιο Οξφόρδης Η σελίδα που αναφέρεται στο πείραμα του BEC
BEC Η σελίδα για τα πειράματα συμπύκνωσης Bose-Einstein
Wolfgang Pauli Σελίδα για τον διάσημο Φυσικό
Home