Σκεπτικισμός για την παγκόσμια θέρμανση

Άρθρο, Αύγουστος 2001

Δεν υπάρχει τον τελευταίο καιρό τίποτα πιό καυτό ως συζήτηση όσο το θέμα της παγκόσμιας θέρμανσης. Οι περισσότεροι όμως επιστήμονες θεωρούν ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα - ειδικότερα οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου - έχει συμβάλει σε μια σημαντική αύξηση της μέση θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλανήτη.

Εντούτοις, υπάρχει ακόμα μια αρκετά μεγάλη ομάδα ερευνητών που διαφωνούν με αυτήν την συναίνεση.  Ερευνούν ένα μεγάλο μέρος της επιστήμης που υποστηρίζει τη παγκόσμια υπόθεση της θέρμανσης:

 • Νησίδες αστικής θέρμανσης

  Δεδομένα από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στο έδαφος και εν πλω έχουν χρησιμοποιηθεί για να αναδημιουργήσουν τις μεταβολές στη Γήινη μέση ετήσια θερμοκρασία της επιφάνειας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα.

  Αυτά τα δεδομένα παρουσιάζουν μια άνοδο της θερμοκρασίας στο εύρος 0.3-0.6 C κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αλλά οι σκεπτικιστές αμφιβάλλουν αν κατά πόσο η θέρμανση οφείλεται και κατά πόσο μπορεί να συνδεθεί αυτή με τις αυξήσεις C02.

  Τονίζουν ότι ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων προέρχεται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς κοντά στις κωμοπόλεις και τις πόλεις. Η άνοδος της θέρμανσης μπορεί απλά να απεικονίζει τη θερμότητα που συνδέεται με την αύξηση εκείνων των κωμοπόλεων και πόλεων.

  Οποιαδήποτε "πραγματική" θέρμανση που μπορεί να υπάρχει,  αυτή μπορεί κατάλληλα να βρεθεί αν αφαιρεθούν οι "θόρυβοι" της φυσικής μεταβλητότητας του κλίματος. Γιατί είναι δυνατόν να είναι κρυμμένη μέσα σε δεδομένα που επηρεάζονται από τις νησίδες αστικής θέρμανσης.

 • Οι δορυφόροι και τα μετεωρολογικά μπαλόνια

  Οι σκεπτικιστές υπογραμμίζουν τις ασυνέπειες μεταξύ των αρχείων που περιέχουν τις θερμοκρασίας επιφάνειας και των στοιχείων των παραχθέντων από τις μελέτες δορυφόρων και μπαλονιών.

  Τα τελευταία παρουσιάζουν πολύ μικρή θέρμανση στις τελευταίες δύο δεκαετίες στην χαμηλή έως στη μέση τροπόσφαιρα - που είναι το ατμοσφαιρικό στρώμα που επεκτείνεται μέχρι περίπου 8km από τη γήινη επιφάνεια.

  Τα πρότυπα του κλίματος γενικά προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες πρέπει να αυξηθούν στα ανώτερα στρώματα του αέρα καθώς επίσης και στην επιφάνεια, εάν οι αυξανόμενες συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου προκαλούν τη θέρμανση που καταγράφεται στο επίγειο επίπεδο.

 • Οι αμφισβητήσιμοι υπολογιστές

  Οι σκεπτικιστές λένε ότι τα σενάρια της μελλοντικής αλλαγής κλίματος που παράγονται από τα πρότυπα των υπολογιστών δεν είναι τόσο καλά υπολογισμένα. Θεωρούν ότι ο στόχος της εξομοιώσης των περιπλοκών του συστήματος του κλίματός μας είναι πέρα από τις ικανότητες ακόμη και των πιό γρήγορων υπερυπολογιστών.

  Ορισμένα φαινόμενα, όπως ο σχηματισμός σύννεφων, η ωκεάνεια μεταφορά θερμότητας και η μίξη του αέρα, είναι ακόμα τόσο ανεπαρκώς κατανοητά, που πρέπει να γίνουν ορισμένες νέες υποθέσεις  για τον τρόπο που η ατμόσφαιρα συμπεριφέρεται.

  Οι σκεπτικιστές προκαλούν αυτές τις υποθέσεις και υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε διαμόρφωση προτύπου, είναι μοιραίο να υπονομεύεται κατά συνέπεια.

 • Νέα θεωρία για τον ρόλο του ήλιου

  Υπάρχει μια κίνηση που αυξάνεται τον τελευταίο καιρό, που υποστηρίζει ότι ο ήλιος είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην αλλαγή του κλίματος, περισσότερο απ'ό,τι το αυξανόμενο φορτίο που προκαλείται από τον άνθρωπο, λόγω των αερίων που ελευθερώνει στην ατμόσφαιρα και της παγίδευσης της θερμότητας.

  Έχει προταθεί ότι ο ηλιακός άνεμος και το μαγνητικό πεδίο του ήλιου μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των κοσμικών ακτίνων (σωματίδια υψηλής ενέργειας) που εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα. Οι κοσμικές ακτίνες είναι αυτές που συγκρούονται με τα μόρια αέρα για να παραγάγουν τα δευτερογενή σωματίδια που δίνουν τους τύπους των σύννεφων που ενεργούν για να ψύξουν τη Γη.

  Με άλλα λόγια, η αυξανόμενη ηλιακή δραστηριότητα σημαίνει λιγότερες κοσμικές ακτίνες, λιγότερα σύννεφα, και περισσότερη θέρμανση.

  Μερικοί σκεπτικιστές του φαινομένου του θερμοκηπίου υποστηρίζουν ότι αυτός ο συσχετισμός μεταξύ της γήινης θερμοκρασίας και της ηλιακής δραστηριότητας είναι καλύτερος και ομαλότερος απ'ό,τι για οποιοδήποτε συσχετισμό με το CO2.

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Το CO2 και το παγκόσμιο κλίμα: Είναι μια κοινή ιστορία;
Εξετάζεται ο ρόλος του Ηλιου στην αύξηση της θερμοκρασίας
Το παγκόσμιο κλίμα: καμία αλλαγή
Η δημιουργία των νεφών επηρεάζεται από τις κοσμικές ακτίνες
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
IPCC Διακυβερνητική διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος
Home