Μια αλυσιδωτή κλιματική αντίδραση προκάλεσε ένα φαινόμενο του θερμοκηπίου χωρίς κανένα έλεγχο πριν 55 εκατομμύρια έτη

Πηγή: ScienceDaily, 27 Δεκεμβρίου 2007

Νέα συμπεράσματα προέκυψαν σχετικά με μια φάση ενός ταχύτατου φαινομένου του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, που έλαβε χώρα πριν 55 εκατομμύρια χρόνια. Αυτή η περίοδος της αλλαγής του κλίματος θεωρείται ως το καλύτερο ανάλογο γεγονός με τη σημερινή και τη μελλοντική θέρμανση της Γης λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Το γεγονός, που μοιάζει με το σημερινό φαινόμενο του θερμοκηπίου, θέρμανε πριν 55 εκατομμύρια χρόνια τη Γη και προκλήθηκε από μια σχετικά γρήγορη αύξηση των συγκεντρώσεων του CO2 στην ατμόσφαιρα. Αυτή η φάση, γνωστή ως Θερμικό Μέγιστο της Παλαιόκενης - Ηώκαινης Περιόδου (PETM), μελετήθηκε από τους ειδικούς με τη βοήθεια των ιζημάτων που συσσωρεύτηκαν πριν 55 εκατομμύρια έτη στον ωκεάνιο πυθμένα στην περιοχή που βρίσκεται τώρα το Νιου Τζέρσεϋ.

Η νέα μελέτη δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αερίων του θερμοκηπίου απελευθερώθηκε σαν αποτέλεσμα μιας αλυσιδωτής αντίδρασης ορισμένων γεγονότων. Πιθανώς λόγω της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας, οι συγκεντρώσεις του CO2 στην ατμόσφαιρα έγιναν υψηλότερες και το φαινόμενο του θερμοκηπίου που ακολούθησε θέρμανε τη γη. Κατά συνέπεια, το υποβρύχιο ένυδρο μεθάνιο (δομές παρόμοιες με τον πάγο στις οποίες αποθηκεύονται μεγάλα ποσά μεθανίου) έλιωσαν και αποδέσμευσαν μεγάλα ποσά μεθανίου στην ατμόσφαιρα.

Αυτό εν συνεχεία ενίσχυσε το μέγεθος της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας, που σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν περίπου 6o C. Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που δείχνει μια τέτοια αλυσιδωτή αντίδραση κατά τη διάρκεια της γρήγορης θέρμανσης σε έναν "κόσμο θερμοκήπιο".

Η νέα έρευνα επιβεβαιώνει ότι η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου μπορεί να υποκινήσει μηχανισμούς που θα αποδεσμεύσουν μεγάλα ποσά αποθηκευμένου άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η σημερινή και η μελλοντική θέρμανση θα δει πιθανώς παρόμοια αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός του ένυδρου μεθανίου, προσθέτοντας κι άλλα αέρια του θερμοκηπίου σε αυτά που ελευθερώνονται από την καύση των ορυκτών καυσίμων.

Πέρυσι, η ίδια ομάδα ερευνητών παρουσίασε στο περιοδικό Nature ότι τροπικά άλγη (φύκη) μετανάστευσαν στον αρκτικό ωκεανό κατά τη διάρκεια της περιόδου PETM, όταν ανήλθαν οι θερμοκρασίες κατά 24o C. Τα τρέχοντα μοντέλα του κλίματος δεν είναι σε θέση να προσομοιώσουν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες στην Αρκτική, κάτι που έχει σοβαρό αντίκτυπο για τις προβλέψεις της μελλοντικής αλλαγής του κλίματος. Μαζί με την παρουσίαση που έκανε ο Al Gore, αυτός ο τύπος της έρευνας δείχνει με τι μοιάζει ένας κόσμος του θερμοκηπίου, μαζί με φοίνικες και κροκόδειλους στην Αρκτική.

Home