Ανίχνευση ενός τύπου νετρίνο

Πηγή: Πηγή: Agençe France-Presse, 13 Σεπτεμβρίου 2007

Σε μια έρευνα της σωματιδιακής φυσικής, μια διεθνής κοινοπραξία επιστημόνων για πρώτη φορά έχει επισημάνει άμεσα έναν τύπο του νετρίνου, που εκπέμπεται από τον ήλιο

Φυσικοί έχουν ανιχνεύσει επίσης χαμηλής ενέργειας νετρίνα, κάποια άπιαστα σωματίδια που εκπέμπονται από τον ήλιο

Η ανίχνευση αυτών των χαμηλής ενέργειας νετρίνων θα πρέπει να βοηθήσει ώστε να επιβεβαιωθούν οι θεωρίες για το πώς λειτουργούν τα άστρα, λένε οι επιστήμονες από το Εθνικό Κέντρο της Γαλλίας για την επιστημονική έρευνα (CNRS).

Τα νετρίνα είναι τα στοιχειώδη σωματίδια που εκτινάσσονται σε απέραντες ποσότητες από τον ήλιο ως αποτέλεσμα της θερμοπυρηνικής τήξης, και έρχονται σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών.

Μέχρι τώρα, οι τεχνολογίες των ανιχνευτών ήταν σε θέση να επισημάνουν τα υψηλής ενέργειας νετρίνα, σωματίδια με μια κινητική ενέργεια περισσότερα από 5 εκατομμύρια electronvolts.

Αλλά αυτοί οι ανιχνευτές δεν ήταν, μέχρι τώρα, αρκετά ευαίσθητοι για τα χαμηλής ενέργειας νετρίνα, τα οποία έχουν λιγότερο από 1 εκατομμύριο electronvolts.

Αλλά τώρα τελευταία έχει έρθει σημαντική πρόοδος χάρις στον ανιχνευτή Borexino, τοποθετημένο κάτω από το βουνό Gran Sasso στα Απένινα Όρη της Ιταλίας, περίπου 160 χιλιόμετρα ανατολικά της Ρώμης.

Ο ανιχνευτής αυτός έχει τοποθετηθεί βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης για να τον προστατεύσει από άλλες πηγές ενέργειας, που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα.

Home