Οι Τροπικοί εξαπλώνονται από το 1979

Πηγή: Agençe France-Presse, 26 Μαΐου 2006

Η Σαχάρα από το διάστημα Εάν μετακινηθούν οι τροπικοί κύκλοι άλλες δύο ή τρεις μοίρες προς τους πόλους, τότε η έρημος της Σαχάρας θα μπορούσε να μετατοπιστεί αρκετά χιλιόμετρα προς τους πόλους, λένε οι ερευνητές.

Οι τροπικές περιοχές της υδρογείου έχουν επεκταθεί από το 1979, αναφέρουν αμερικανοί κλιματολόγοι, που όμως λένε ότι είναι ασαφές εάν το φαινόμενο προκαλείται με την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας.

Ο Δρ Thomas Reichler, ένας καθηγητής μετεωρολογίας στο πανεπιστήμιο της Γιούτα στη Σωλτ Λέικ Σίτυ, και συνάδελφοι του, εκθέτουν τα συμπεράσματά τους στο περιοδικό Science.

Αφού ανάλυσαν δορυφορικά στοιχεία της θερμοκρασίας που συλλέχτηκαν μεταξύ του 1979 και 2005, οι ερευνητές υπολογίζουν ότι οι τροπικοί κύκλοι έχουν επεκταθεί κατά δύο μοίρες γεωγραφικού πλάτους, ή 225 χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

"Οι τροπικοί κύκλοι μπορούν να γίνουν ακόμα μεγαλύτεροι", λέει ο Reichler.

Το φαινόμενο θα μπορούσε να εξηγήσει την αύξηση στις ξηρασίες και τη μείωση στις βροχές που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια στην υποτροπική περιοχή των νοτιοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών και τη λεκάνη της Μεσογείου της Ευρώπης, αναφέρουν οι επιστήμονες.

"Η πιθανή επέκταση των τροπικών κύκλων μπορεί να είναι μια συνολικά νέα πτυχή της αλλαγής του κλίματος", δηλώνει ο Reichler. "Δεν είμαστε βέβαιοι τι την προκάλεσε."

Εκτός από την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, μια άλλη πιθανή αιτία είναι η μείωση του στρατοσφαιρικού στρώματος του όζοντος λόγω των ρύπων, όπως τα αέρια των ψυκτικών ουσιών.

Τα ρεύματα διαδραματίζουν έναν βασικό ρόλο

Οι μετεωρολόγοι γενικά θεωρούν ότι οι τροπικοί κύκλοι βρίσκονται μεταξύ 30° Βόρεια και 30° Νότια.

Ο Reichler και η ομάδα του διαπίστωσαν ότι και στα δύο ημισφαίρια σε αυτά τα μέσα πλάτη, η χαμηλότερη ατμόσφαιρα, ή τροπόσφαιρα όπως λέγεται, έχει γίνει θερμότερη έναντι άλλων γεωγραφικών πλατών στα προηγούμενα 26 χρόνια, ενώ η στρατόσφαιρα έχει γίνει πιο δροσερή.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή η αλλαγή θα είχε ωθήσει το κάθε ένα από τα τροποσφαιρικά ρεύματα - γρήγορα ρεύματα του αέρα που δημιουργούν τα καιρικά φαινόμενα - προς τους πόλους.

"Τα ρεύματα σημειοδοτούν την άκρη των τροπικών κύκλων, έτσι εάν κινούνται προς τους πόλους, τότε αυτό σημαίνει ότι οι τροπικοί κύκλοι γίνονται ευρύτεροι", λέει ένας από την ομάδα,  ο Δρ John Wallace, ατμοσφαιρικός καθηγητής επιστημών στο πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ.

Υποστηρίζει ότι η μετακίνηση των ρευμάτων αυτών θα ασκήσει μακροπρόθεσμη επίδραση στις βροχοπτώσεις.

Εάν κινηθούν οι τροπικοί κύκλοι "άλλες δύο ή τρεις μοίρες σε αυτόν τον αιώνα," λέει ο Wallace, τότε οι "πολύ ξηρές περιοχές, όπως η έρημος της Σαχάρας θα μπορούσαν να μετακινηθούν κι άλλο προς τον πόλο, ίσως μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα".

Μετρήσεις

Ο Reichler λέει τις χρησιμοποιημένες ομάδα μακροχρόνιες δορυφορικές μετρήσεις των ατμοσφαιρικών θερμοκρασιών για να βρεί το ευδιάκριτο σχέδιο της θέρμανσης. ¶

Επιβεβαιώνει μάλιστα ότι τα μετεωρολογικά μπαλόνια έδωσαν επίσης μια ανεξάρτητη επιβεβαίωση της δορυφορικής παρατήρησης.