Ο δορυφόρος Terra της NASA ανιχνεύει παγκόσμια ρύπανση

Από τη NASA, Μάιος 2004

Στοιχεία από το δορυφόρο της NASA Terra μας βοηθούν ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα με ποιο τρόπο η ρύπανση διαδίδεται σε όλη την υδρόγειο. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες στους επιστήμονες για να προστατεύσουν και να καταλάβουν τη Γη.

Η NASA χρηματοδότησε επιστήμονες από το Εθνικό Κέντρο για την Ατμοσφαιρική Έρευνα (NCAR), στο Κολοράντο, που παρουσίασαν δύο μελέτες οι οποίες εστιάζονται στην παγκόσμια ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι παρουσιάσεις τους έγιναν στην κοινή συνεδρίαση των αμερικανών και καναδών γεωφυσικών στο Μόντρεαλ.

Ο David Edwards αναφέρθηκε για τις παρατηρήσεις του μονοξειδίου του άνθρακα και των αερολυμάτων από το δορυφόρο Terra. Η Cathy Clerbaux παρουσίασε την εργασία της: "Ανίχνευση των εστιών ρύπανσης".

Και οι δύο μελέτες χρησιμοποίησαν όργανα του δορυφόρου Terra για να εξετάσουν τις τάσεις στο μονοξείδιο του άνθρακα (CO) σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και να μετρήσουν τη σωματιδιακή ρύπανση (αερολύματα). Η βιομηχανία, τα οχήματα στις αστικές περιοχές και οι πυρκαγιές παράγουν αυτούς τους ρύπους.

Ο Terra και άλλοι δορυφόροι της NASA που παρατηρούν τη Γη δίνουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τα παγκόσμια επίπεδα, τις πηγές και τους προορισμούς του CO αλλά και άλλων ρύπων. Το αρχείο των δορυφορικών στοιχείων παρουσιάζει εποχιακές και ετήσιες μεταβολές, ενδείξεις για το πώς μπορεί να αλλάξει ο πλανήτης μας. Τα μόρια του CO μπορούν να διατηρηθούν στην ατμόσφαιρα από μερικές εβδομάδες έως αρκετούς μήνες. Αυτό τους επιτρέπει να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις και να επιδρούν στην ατμοσφαιρική ποιότητα πολύ πιο μακριά από το σημείο της εκπομπής τους.

Ο Edwards, ένας ερευνητής του NCAR, χρησιμοποίησε δύο αισθητήρες στον Terra για να ανιχνεύσει τη διαδρομή του CO και τα αερολύματα από τον καπνό της που είχε προέλευση τη Ρωσία. Οι καπνοί αυτοί ανιχνεύθηκαν να διαδίδονται ακόμα και πέρα από τον Ειρηνικό Ωκεανό, γεμίζοντας το Βόρειο ημισφαίριο.

Στα τέλη του καλοκαιριού του 2002 και την άνοιξη του 2003, ο δορυφόρος Terra παρατήρησε μεγάλες πυρκαγιές στη δυτική Ρωσία και τη Σιβηρία. Οι πυρκαγιές οδήγησαν σε μια "βρώμικη" χειμερινή ατμόσφαιρα το 2002/03 στο Βόρειο ημισφαίριο με υψηλά ποσά CO και αερολύματος. Μέγιστα επίπεδα του CO αναφέρθηκαν και πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με τη χρησιμοποίηση δύο συμπληρωματικών οργάνων στον Terra, ο Edwards ήταν σε θέση να μετρήσει τη διαφορά μεταξύ των ρύπων που προέρχονται από τις πυρκαγιές και εκείνων από τις αστικές και βιομηχανικές πηγές. Το δορυφορικό όργανο MOPITT μέτρησε το CO, ενώ ένα άλλο, το MODIS, κατέγραψε τα στοιχεία των αερολυμάτων.

"Οι δορυφορικές παρατηρήσεις παρουσίασαν ότι οι ρωσικές πυρκαγιές άσκησαν τεράστια επίδραση στην ατμοσφαιρική ποιότητα σε παγκόσμια κλίμακα", αναφέρει ο Edwards "Και αυτή η εργασία μας βοηθά να σκεφτούμε συνολικά τη ρύπανση", πρόσθεσε.

Η γαλλίδα Clerbaux επισημαίνει ότι η παρακολούθηση της ρύπανσης που προέρχεται από τις πόλεις είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι οι μισοί από τους ανθρώπους στη Γη θα ζουν στα αστικά κέντρα από το 2007.

Τα στοιχεία του οργάνου MOPITT δείχνουν με ποιο τρόπο οι πυρκαγιές στο Βόρνεο στην Ινδονησία, ρύπαναν τον αέρα το 2002 επάνω από την Τζακάρτα. "Το όργανο επιδεικνύει, επίσης, πώς η ρύπανση διασκορπίζεται από τις πόλεις", συμπληρώνει η Clerbaux. "Η Πόλη του Μεξικού και η Τζακάρτα περιβάλλονται από βουνά. Λόγω της τοπογραφίας, η ρύπανση που αποκαλύφθηκε από τον δορυφόρο Terra θα μπορούσε να ξεφύγει μόνο προς τα πάνω ή μέσω ανοιγμάτων στα μέρη αυτά", εξηγεί η ίδια.

Η Earth Science Enterprise της NASA αφιερώνεται στο να κατανοηθεί η Γη ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα και εφαρμόζει Επιστημονικά Γήινα Συστήματα για να βελτιώσει την πρόβλεψη του κλίματος, του καιρού, και των φυσικών κινδύνων χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό πλεονέκτημα,  το διάστημα.

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Δορυφόρος βρίσκει ότι η θέρμανση σχετίζεται με την υγρασία
Ο πρώτος ευρωπαϊκός δορυφόρος Envisat τσεκάρει το κλίμα της Γης, για πρώτη φορά
Ο δορυφόρος ENVISAT, το καλύτερο όργανο παρατήρησης του κλίματος
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
NASA Earth Observatory
Home