Το πείραμα ATLAS

Από το Δελτίο Τύπου του Συνεδρίου, 21 Μαΐου 2003

Τρία ελληνικά ΑΕΙ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, CERN (Γενεύη-Ελβετία), διοργανώνουν συνέδριο από 21/5/2003 ως 25/5/2003, με τίτλο "Οι ικανότητες έρευνας στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών του πειράματος ATLAS". Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο νέο συνεδριακό κέντρο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Παν/πολη. Ο αριθμός των συνέδρων είναι περίπου 220.

Το συνέδριο συγκεντρώνει παγκοσμίως γνωστούς επιστήμονες στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων και ένα μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων.

Σκοπός του πειράματος ATLAS - ενός από τα μεγαλύτερα πειράματα στον κόσμο στον Τομέα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων- είναι η απάντηση σε βασικά ανοιχτά ερωτήματα για την δομή της ύλης και την θεωρία που σήμερα πιστεύουμε ότι περιγράφει την φύση, το λεγόμενο Καθιερωμένο Πρότυπο. Το πείραμα θα προσπαθήσει κατά προτεραιότητα να ανακαλύψει το σωματίδιο Higgs και τα υπερσυμμετρικά σωματίδια. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τον καλύτερο καθορισμό αυτών των ερευνητικών προτεραιοτήτων είναι και ο σκοπός του συνεδρίου.

Το πείραμα ΑTLAS είναι ένα από τα δύο μεγάλα πειράματα που θα γίνουν στον καινούργιο επιταχυντή LHC (Large Hadron Collider) του CERN, που θα είναι έτοιμος το 2007 και θα είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Στο πείραμα ΑTLAS συμμετέχουν 2000 φυσικοί από 150 διαφορετικά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα σε 34 χώρες όλου του κόσμου. Η ελληνική συμμετοχή στο κατασκευαστικό στάδιο συνίσταται στη συνεργασία των τριών ανωτέρω Πανεπιστήμιων για την κατασκευή ενός μεγάλου τμήματος του ανιχνευτή μιονίων. Ο όλος ανιχνευτής, θα έχει το μέγεθος μιας 5ορόφου πολυκατοικίας! Oι απαιτήσεις των επιστημονικών στόχων του ανιχνευτή ATLAS προαπαιτούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών οι οποίες θα βρουν αργότερα εφαρμογή σε πολλούς τομείς της καθημερινής μας ζωής, όπως για παράδειγμα έγινε στο παρελθόν με την ανακάλυψη του www από το CERN. Επιπλέον, στο πείραμα - παράλληλα με την εξήγηση των ερωτημάτων που βάζει η φύση- θα εκπαιδευθούν φοιτητές που με τη σειρά τους θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις αυτές σε διάφορους τομείς των θετικών επιστημών, την ιατρική, τη βιομηχανία, την πολιτική οικονομία και τη δημοσιογραφία.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα δημοσιευτούν και θα διανεμηθούν δωρεάν, κυρίως σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, αλλά και σε όποιον έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων.

Home