Πρώτη παρατήρηση παλμών διάρκειας 400 atto δευτερολέπτων, στο ΙΤΕ

Από σελίδα του spin.gr, 16 Μαρτίου 2002

Ένα νέο επίτευγμα, αυτό της παρατήρησης και δημιουργίας παλμών 400 atto-sec (10-18 sec) σε λέιζερ, από μια ομάδα ερευνητών του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ στην Κρήτη, άνοιξε νέους ορίζοντες στην ατομική Φυσική.

Η εφεύρεση των λέιζερ το 1960, έδωσε τη δυνατότητα στους φυσικούς να ερευνήσουν καλύτερα το μικρόκοσμο. Τη δεκαετία του '80 δημιουργήθηκαν παλμοί ολίγων femto-second (10-15 sec),  και μάλιστα το 1999 απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Χημείας στον Αχμεντ Ζιβέιλ, για την παραγωγή femto-παλμών και τη χρησιμοποίησή τους στη διερεύνηση των κινήσεων των μορίων στις χημικές αντιδράσεις.

chemical reactionΟι νέοι παλμοί atto-sec υπόσχονται τη διερεύνηση των κινήσεων των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα, ατόμων που ιονίζονται, μοριακών δεσμών την ώρα που δημιουργούνται.

Ο παλμός αυτός μπορεί να θεωρηθεί ω ολόκληρη ομάδα από συχνότητες με κατάλληλα συσχετισμένη φάση, ώστε κάποια στιγμή να προστίθενται σε μια σύμφωνη επαλληλία.

Γι'αυτό και χρειαζόμαστε δέσμες λέιζερ με κατάλληλα επιλεγμένες αρμονικές συχνότητες: ω, 3ω, 5ω κ.λ.π., όπου ω είναι η βασική συχνότητα.

Η επιτυχία των ερευνητών ήλθε ύστερα από οκτώ χρόνια ερευνητικής εργασίας στα θέματα αυτά, με τη βοήθεια της "Μεγάλης Εγκατάστασης Λέιζερ", ενός από τα έξι εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κέντρων Λέιζερ.

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Υπερσύντομοι παλμοί ακτίνων-Χ φωτίζουν πολύ γρήγορα γεγονότα
Το laser ηλεκτρονίων αυξάνει την ισχύ του
Λήψη ταινίας με τη βοήθεια ακτίνων Χ αποκαλύπτει την εξέλιξη χημικών αντιδράσεων
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, στην Κρήτη
Home