Επιβράδυνση και αποθήκευση του φωτός μέσα σε στερεό σώμα

Από τη σελίδα του Physics News Update, 2 Ιανουαρίου 2002

Όταν το φως συναντά ένα μέσον στο οποίο ο δείκτης διάθλασης αλλάζει δραματικά με το μήκος κύματος, η ομαδική ταχύτητα ενός παλμού φωτός, δηλαδή η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ο παλμός ως σύνολο, μπορεί να μειωθεί σημαντικά, ακόμη και να μηδενιστεί. Η ενέργεια και η πληροφορία που υπήρχαν στην αρχική φωτεινή δέσμη μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς καμιά θέρμανση, με τη μορφή ενός κύματος από διεγέρσεις στα σπιν των ατόμων του μέσου. Το περασμένο έτος δύο διαφορετικά πειράματα στο Harvard σταμάτησαν και αποθήκευσαν το φως σε ένα δείγμα ατμών.

Τώρα το επίτευγμα αυτό έγινε δυνατό και σε στερεό υλικό σ' ένα πείραμα που έγινε στο ΜΙΤ και στο Ερευνητικό Εργαστήριο της Αεροπορίας στο Hanscom της Μασσαχουσέτης. Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο διότι η αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών γίνεται σε ολοκληρωμένα κυκλώματα στερεάς κατάστασης. Το μέσον που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένας κρύσταλλος Υττρίου-Πυριτίου όπου είχαν εμφυτευθεί άτομα Πρασυνοδυμίου. Πρόκειται για ένα μέσον που ήδη χρησιμοποιείται για οπτική αποθήκευση δεδομένων υψηλής πυκνότητας.

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Αφού ακινητοποίησαν το φως, το αποθήκευσαν και μετά το άφησαν
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
AIP
Home