Οι απορροφητήρες άνθρακα προσφέρουν 'μικρή βοήθεια στο κλίμα'

Από σελίδα του BBC 8 Ιουλίου 2001

ForestΕπιστήμονες λένε πως η εμπιστοσύνη που δείχνεται  πως τα δέντρα και η βλάστηση είναι ικανά να απορροφήσουν το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), δεν είναι σωστή, γιατί αυτά κάνουν πολύ λίγα πράγματα για να αντιμετωπιστεί η άνοδος της γήινης θέρμανσης.

Ισχυρίζονται επίσης πως το ποσό του άνθρακα αυτών των "απορροφητών",  που μπορούν  να αποθηκεύσουν είναι πολύ λιγότερο από τις ποσότητες τις εκπεμπόμενες με το κάψιμο των ορυκτών καυσίμων. 

Μερικές χώρες πχ ΗΠΑ, θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους απορροφητήρες του άνθρακα (δάση),  για να ανταποκριθούν με ευκολία στις υποχρεώσεις τους που ορίζονται από το πρωτόκολλο του Κιότο για την αλλαγή κλίματος. Όμως οι επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχει πραγματικά καμία εναλλακτική λύση εκτός των πραγματικών περικοπών εκπομπής.

Σε μια έκθεση που δημοσιεύεται από την Ακαδημία Επιστημών της Βρεττανίας την Royal Society, λέει ότι οι απορροφητήρες δεν μπορούν να είναι μακροπρόθεσμα υποκατάστατο των περικοπών εκπομπών.

Επίσης προτείνεται ότι οι κυβερνήσεις που συναντιώνται στις 19 Ιουλίου στη γερμανική πόλη της Βόννης για να διαπραγματευτούν τις λεπτομερείς εργασίες του πρωτοκόλλου, δεν πρέπει να στηριχθούν πάρα πολύ στα δάση και τα καλλιεργήσιμα εδάφη για να εξαφανιστεί το CO2.

Μάλλον η έκθεση προτείνει ότι οι χώρες πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους, στην αναδόμηση της παραγωγής και της χρήσης της ενέργειας, και στις τεχνολογικές καινοτομίες, όπως οι βελτιωμένοι τρόποι σε αποδοτικότητα καυσίμων και η μεταφορά τεχνολογίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Η τελευταία λύση

Ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας που προετοίμασε την έκθεση είναι ο καθηγητής David Read, που τόνισε: "Αυτά τα μέτρα μπορούν να είναι κοινωνικά και πολιτικά πιό επίπονα για να εφαρμοστούν, από τους επίγειους απορροφητήρες του άνθρακα. Αλλά πρέπει να καλύψουν την τελευταία λύση στο πρόβλημα των μειώσεων των ποσών των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα."

Δασική πυρκαγιά Η έκθεση εστιάζεται στους επίγειους απορροφητήρες - αν και είναι δυνατό να αποθηκευτεί το CO2 στους ωκεανούς, οι επίγειοι απορροφητήρες είναι οι μόνοι που εξετάζονται κάτω από το πρωτόκολλο του Κιότο.

Ο καθηγητής Read τονίζει: "Δεν καταλαβαίνουμε πλήρως τις διαδικασίες που ελέγχουν το ποσό του CO2 που απορροφάται από τη βλάστηση και τα εδάφη, ενεργώντας σαν τους απορροφητήρες.
"Και χρειαζόμαστε πιό αξιόπιστες μεθόδους ποσοτικοποίησης και επαλήθευσης στην συμβολή τους προς τους στόχους που καθορ'ιζονται από το πρωτόκολλο. Μπορούν να βοηθήσουν να μειώσουν τα επίπεδα αερίου θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του βραχυπρόθεσμου.

"Αλλά τα ποσά του CO2 που μπορούν να αποθηκευτούν είναι μικρά έναντι των εκπομπών από το κάψιμο των ορυκτών καυσίμων. "

Η επίγεια βλάστηση και τα χώματα απορροφούν αυτήν την περίοδο περίπου το 40% των γήινων εκπομπών του CO2 από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η έκθεση συστήνει ότι η ικανότητα αυτών των απορροφητών πρέπει να αυξηθεί. Προειδοποιεί ότι οι αλλαγές στην καλλιέργεια και τη δασονομία, όπως η διαδεδομένη χρήση των λιπασμάτων που βασίζονται στο άζωτο, μπορούν να είναι προβληματικές.  Ενώ προορίζονται να αυξήσουν μεν το ποσό του CO2 που απορροφάται από τους μηχανισμούς απορρόφησης λέει,  από την άλλη μπορούν πραγματικά να αυξήσουν την αλλαγή κλίματος με την απελευθέρωση άλλων αερίων θερμοκηπίου, όπως το μεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου.

Η έκθεση επίσης λέει πως το μέγιστο της συμβολής από τέτοιες αλλαγές, και από την επιβραδύνουσα αποδάσωση, είναι μέτρια. Το υπολογίζει μάλιστα στο ένα τέταρτο των περικοπών των εκπομπών που απαιτούνται μέχρι το 2050, για να αποφύγουν τις μεγάλες αυξήσεις στις μέσες γήινες θερμοκρασίες.

Ο καθηγητής John Shepherd, ένα μέλος της ομάδας εργασίας, τόνισε "Οι απορροφητήρες του άνθρακα είναι πραγματικά ένα παράπλευρο γεγονός στο κύριο γεγονός. Και θα ήταν καλύτερο αντί να ξοδέψουμε τον χρόνο για αυτόυς, να εξετάσουμε τα πραγματικά μακροπρόθεσμα προβλήματα."

"Το μέγεθος των πιθανών απορροφητών είναι αρκετά μέτριο, και όλοι αυτοί καταναλώνονται σε μερικές δεκαετίες. Και δεν είναι πολύ σταθεροί. Εάν τα κόβεται τότε από τα δέντρα απελευθερώνετε τον άνθρακα, και εάν μετατρέπετε το έδαφος σε υγροβιότοπο θα απελευθερώνετε το μεθάνιο.

"Η γενική γήινη θέρμανση από μόνη της, μπορεί να τα στρέψει από απορροφητές σε πηγές άνθρακα. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες θα καταστήσουν τα βακτηρίδια πιό ενεργά, και θα αποικοδομίσουν τον άνθρακα γρηγορότερα."

Οι συζητήσεις από τον περασμένο Νοέμβριο για την περάτωση του πρωτοκόλλου διασπάστηκαν, με τις διαφωνίες στους απορροφητές του άνθρακα, που αποτελούν τα δάση.

Η Ιαπωνία στις συζητήσεις για τους απορροφητήρες είναι πρωτοπόρα, γιατί θέλει να χρησιμοποιηθούν ευρέως. Θέλει δηλαδή να συμφωνήσουν σχεδόν το 60% των περικοπών της να γίνει κατ' αυτόν τον τρόπο.

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Οι επιστήμονες βρίσκουν που πηγαίνει το CO2 της ατμόσφαιρας
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
Βασιλική Εταιρεία
Greenhouse Accounting
World Resources Institute - Carbon Sinks
Unep/Grid - Climate
Tree planting warning over global warming From BBC
Home