Φυσική και χρηματιστήριο: παίζοντας με τη φωτιά

Από σελίδα του PhysicsWeb 17 Ιανουαρίου 2001

Οι επενδυτές έχουν χρησιμοποιήσει καιρό τώρα τις στατιστικές για να προβλέπουν τις διακυμάνσεις στο χρηματιστήριο, και τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιήσει επίσης πρότυπα από την φυσική  υψηλής ενέργειας καθώς και τη στατιστική φυσική. Τώρα δύο Γάλλοι φυσικοί χρησιμοποίησαν τις θεωρίες της καύσης (Combustion) για να προβλέψουν τις μελλοντικές τιμές ορισμένων μετοχών με την εκπληκτική ακρίβεια.

Η καύση συμβαίνει συχνά να εμφανίζεται αυθόρμητα μετά από μια μεγάλη περίοδο σταθερότητας. Ο Charbel Tannous και Alain Fessant του Πανεπιστημίου της Βρετάνης αναγνώρισαν ότι αυτό είναι παρόμοιο με τη συμπεριφορά μερικών μετοχών που τείνουν να ανέβουν σε αξία ξαφνικά μετά από μακροχρόνιες περιόδους σταθερότητας των τιμών -μια ποιότητα γνωστή ως "ξέσπασμα". Το ζεύγος των φυσικών αποφάσισε να εφαρμόσει τη γνώση τους πάνω στην φυσική της συμπυκνωμένης ύλης στις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου. Τα συμπεράσματά τους θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αναλυτές της αγοράς να προβλέψουν πότε οι τιμές των μετοχών θα αυξηθούν και πότε θα πέσουν, και για πόσο.

Τα απλά πρότυπα της καύσης είναι βασισμένα στις αλλαγές στη συγκέντρωση των καυσίμων κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η ανάφλεξη πραγματοποιείται όταν φθάνει η συγκέντρωση καυσίμων σε ένα ορισμένο επίπεδο. Οι Tannous και Fessant τροποπόηησαν τις εξισώσεις, αντικαθιστώντας τη συγκέντρωση καυσίμων από τις τιμές των μετοχών των πραγματικών επιχειρήσεων. Οι ερευνητές επέλεξαν μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις από διαφορετικούς βιομηχανικούς και οικονομικούς κλάδους, και σχεδίασαν την μεταβολή στις τιμές των μετοχών τους πάνω από πέντε έτη.

Και για τις έξι επιχειρήσεις, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι προβλέψεις του εμπνευσμένου πρότυπου από την καύση, ταιρίαξαν με μεγάλη ακρίβεια στην  πραγματική μεταβολή στην τιμή μιας μετοχής. "Θα είμαστε ευχαριστιμένοι εάν οι οικονομικοί αναλυτές θα εξέταζαν τις αιτιοκρατικές προσεγγίσεις για την πρόβλεψη των οικονομικών τάσεων", είπε ο Tannous στο PhysicsWeb. Η "θεωρία καύσης προσφέρει ένα φυσικό πλαίσιο για την περιγραφή της καυτής οικονομικής χρονικής σειράς."

Σύμφωνα με τον Tannous, αυτή είναι την πρώτη φορά που τα πρότυπα καύσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να προβλέψουν την απόδοση των επιχειρήσεων. Οι  Tannous και Fessant επισημαίνουν, εντούτοις, ότι αφότου έχει ανεβεί η αξία της μετοχής, οι συνθήκες στην αγορά γίνονται σημαντικότερες και η αναλογία με τα πρότυπα καύσης εξαφανίζεται.

Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
Το άρθρο προ-δημοσιευμένο
New IOP journal: Quantitative Finance
Econophysicists find a forum
Mutual attractions: physics and finance
City risk pays off for physicists
Home