Στο CERN και στο Τέξας αναμένεται να λειτουργήσουν στα προσεχή έτη νέοι επιταχυντές για την έρευνα των σωματιδίων Higgs

Από το BBC

LEP CERNΆποψη από επιταχυντή στο CERN

Ένα σωματίδιο λείπει από την συλλογή που έχουμε μέχρι τώρα βρεί. Το σωματίδιο αυτό ονομάζεται μποζόνιο Higgs. Είναι ένα από τα βασικότερα για την κατανόηση της φύσης της ύλης. Είναι υπεύθυνο για να δίνει σχεδόν σε όλα τα άλλα σωματίδια μάζα. Δίχως αυτό, το Σύμπαν δεν θα ζύγιζε τίποτα. Οι Φυσικοί το κυνηγάνε χρόνια και πιστεύουν ότι είναι κοντά στην ανακάλυψη του με τους νέους επιταχυντές.

Στο CERN αναμένεται να λειτουργήσει στα προσεχή έτη ένας νέος επιταχυντής ο LHC (Large Hadron Collider) στον οποίο δεν θα συγκρούονται ηλεκτρόνια-ποζιτρόνια αλλά πρωτόνια με πρωτόνια ενέργειας 15Τev (1T=1012 ev), με 8-πλάσια ισχύ από τον επιταχυντή του εργαστηρίου Fermi στο Chicago. Ο νέος αυτός επιταχυντής θα έχει πολύ ισχυρότερους υπεραγώγιμους μαγνήτες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την καμπύλωση των αδρονίων.
Επίσης ένας άλλος επιταχυντητής κατασκευάζεται στο Τέξας των ΗΠΑ ο SSC (Supercondacting Super Collider), με το ίδιο αντικείμενο. Σε αυτόν  υπάρχουν δύο δακτύλιοι αποθήκευσης πρωτονίων, με μήκος περιφέρειας 80 m.. Σε κάθε δακτύλιο επιταχύνονται πρωτόνια με κινητική ενέργεια 20 Τev. Έτσι όταν συγκρούονται δύο πρωτόνια θα έχουμε συνολική ενέργεια 40 Τev. Οι ενέργειες αυτές είναι συγκρίσιμες με αυτές που υπήρχαν στα πρώτα στάδια του Σύμπαντος. Μετά τα πρώτο στάδιο από τη δημιουργία του Σύμπαντος όπου οι δυνάμεις ήταν ενοποιημένες, ακολούθησε ένα στάδιο με ενέργειες 1016 GeV έως 102 GeV όπου οι ασθενείς ήταν ενοποιημένες με τις ηλεκτρομαγνητικές.

Στις συγκρούσεις αυτές μεταξύ των πρωτονίων αναμένεται η δημιουργία ενός μποζονίου, που μέχρι τώρα δεν έχει παρατηρηθεί και στο οποίο έχει δοθεί το όνομα σωματίδιο Higgs.

Δείτε και τα σχετικά άρθρα

 

Home