Νερό μπορεί να κυλάει στην επιφάνεια του Άρη

Από το BBC και τη NASA 23-6-2000

MarsΝερό μπορεί να κυλάει στον Άρη, πιστεύουν επιστήμονες της NASA

Δύο ημέρες μετά την αναγγελία ότι υπάρχουν ενδείξεις νερού στον Άρη, βρίσκουμε στις φωτογραφίες κανάλια που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα από τρεχούμενο νερό, στις πλαγιές των κρατήρων.
"Είναι μια ανακάλυψη που θα αλλάξει την κατεύθυνση των εξερευνήσεων του Άρη και προωθεί τις απαιτήσεις γιά ένα όχημα που θα σταλεί  να ανακαλύψει νερό και σημάδια ζωής. Εάν είναι αλήθεια ότι υπάρχει νερό κοντά στην επιφάνεια, υπάρχουν βαθειές υπόνοιες για ζωή στον Άρη" είπε ο Ed Wieler αξιωματούχος της NASA.

"Προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικές εξηγήσεις"
Οι επιστήμονες της Nasa Dr Michael Malin και Dr Kenneth Edgett εξηγούν γιατί τα κανάλια δημιουργήθηκαν από πρόσφατες διαρροές. "Οι σκοτεινοί τόνοι των εσοχών (alcoves) αυτό υποδηλώνουν"  δήλωσαν.   Συνήθως δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν φωτεινές διαβαθμίσεις στο έδαφος του Άρη, γιατί η σκόνη τις επικαλύπτει γρήγορα κι έτσι μειώνει τις αντιθέσεις. Το γεγονός ότι στην φωτογραφία αυτή υπάρχουν εσοχές φανερώνει ότι η επιφάνεια αυτή έχει διαβρωθεί πρόσφατα από υδρορροές ή από ανέμους ή από ολισθήσεις εδάφους.  Ο χρόνος που έγινε ή διάβρωση μπορεί να είναι πριν από μερικά χρόνια ή και δεκαετίες πριν.

Είναι γνωστό ότι στον Άρη, λόγω των καιρικών συνθηκών (ξηρασία και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες) το νερό σε υγρή μορφή δεν μπορεί να υπάρξει ελεύθερο. Γιατί μόλις εξέρχεται από το έδαφος αρχίζει να βράζει, να εξατμίζεται και να παγώνει. Και τα τρία φαινόμενα ταυτόχρονα συνυπάρχουν. Στον Άρη, δεν μπορούμε να δούμε το νερό, αλλά την ύπαρξη του την συμπεραίνουμε από τις διαβρώσεις στο έδαφος.

MarsΦωτογραφίες από τον κόκκινο πλανήτη  Ο δορυφόρος Global Surveyor, πήρε φωτογραφίες που δείχνουν δέλτα, ημιτονοειδή κανάλια και γυμνές σαν στέππες χαράδρες. Περίπου 200 από 60.000 εικόνες που πήραμε από το δορυφόρο δείχνουν καταφανώς αυλακιές από νερό που ρέει στις πλευρές των κρατήρων, σε διάφορα σχήματα. Αυτές μπορεί να δείχνουν ότι κρύβεται νερό που ρέει κάτω από την Αρειανή επιφάνεια, λένε οι ερευνητές Dr Michael Malin και Dr Kenneth Edgett σε μιά ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Science.
Στην δεξιά φωτογραφία που τραβήχθηκε στις 3 Ιουλίου 1999, βλεπουμε τις εσοχές (alcove), τους διαύλους-κανάλια (Channels) και τα καλύμματα (Aprons).
Οι εσοχές σχηματίζονται πάνω από τα σημεία αναρρόφησης του νερού (βράχους, κρατήρες κλπ), καθώς στα σημεία αυτά διαβρώνονται το εδάφος. Με τις διαβρώσεις αυτές    προκαλούνται κατολισθήσεις των υλικών και σχηματίζονται έτσι οι εσοχές.
Οι δίαυλοι σχηματίζονται από την ροή του νερού που κυλάει από τα σημεία αναρρόφησης.
Τα καλύμματα είναι αποθέματα πάγου και μικρών βράχων που μετακινήθηκαν μέσω των διαύλων. Δεν είναι γνωστό αν περιέχουν και νερό.

MarsΥλικά που ρέουν κάτω σε ένα κανάλι  καλύπτουν σωρούς άμμου.

Σε λίγους μήνες, οι επιστήμονες θα εξετάσουν νέες φωτογραφίες από τον Άρη, και οι όποιες διαφορές τους από τις σημερινές στα ίδια τοπία, θα επιβεβαιώσει την άποψη ότι το νερό ρέει στο έδαφος του Άρη.

Home