Πως μετρήθηκε η άμεση παραβίαση της συμμετρίας CP στο Καόνιο.
Η θρυμματισμένη συμμετρία.
Το πείραμα NA48 στο CERN της Γενεύης

Από το CERN 21-6-1999

Στο CERN τ' αποτελέσματα του πειράματος δίνουν απάντηση σε ένα από τα πιό λεπτά μυστικά της Φύσης.

Η παραβίαση CP και η αντιστροφή του χρόνου

Το ανωτέρω πείραμα σχεδιάστηκε για την ανίχνευση λεπτών διαφορών στην φθίνουσα αναλογία των ουδέτερων καονίων και των αντι-σωματιδίων τους. Η τεχνική του πειράματος περιλαμβάνει ταυτοχρόνως μετρήσεις της φθοράς των δύο ειδών ουδετέρων καονίων, των βραχύβιων και των μακρόβιων.
Οι επιστήμονες του τμήματος ενέργειας στο εργαστήριο Fermi καθώς και στο κέντρο CERN της Γενεύης σημείωσαν μια σπουδαία πρόοδο στην κατανόηση της διαφοράς στον τρόπο που η ύλη και ή αντι-ύλη συμπεριφέρονται. "Είναι τριάντα πέντε χρόνια που ανακαλύφθηκε η CP παραβίαση, είπε ο Cronin, που μαζί με τον Fitch πήραν το 1980 Nobel Φυσικής . "Είναι η πρώτη φορά που εμείς τελικά μάθαμε κάτι νέο. Διπλασιάζει τις γνώσεις μας στην παραβίαση CP  - τώρα υπάρχουν δύο παράμετροι αντί για μία."
Τα K μεσόνια ή καόνια είναι ασταθή και δεν υπάρχουν έξω από  τα αστέρια νετρονίων ή τους επιταχυντάς, όπου τεχνητά δημιουργούν ζεύγη Κ και αντι-Κ σωματίδια μεταξύ συγκρούσεων υψηλής ενέργειας. Μπορεί τα Kάονια να γεννιούνται χάρις τις ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις, αλλά το υπόλοιπο της βραχύβιας ζωής τους βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των ασθενών δυνάμεων, οι οποίες τα αναγκάζουν σε ένα είδος διχασμού προσωπικότητας : Ούτε το Κ ούτε το αντι-Κ καθοδηγούν τον εαυτό τους. Ένας πιό πρακτικός τρόπος για να δούμε την ύλη είναι να υποθέσουμε ότι το Καόνιο και το αντι-Κ είναι το καθένα ένας συνδυασμός από δύο άλλα σωματίδια: Το Κ1 που είναι το βραχύβιο και διασπάται συνήθως σε δύο πιόνια π (δίνοντας μια CP=+1) και ένα μακροβιώτερο Κ2, που διασπάται σε τρία πιόνια (δίνοντας στο Κ2 μια τιμή CP= -1).

(a) Το ουδέτερο K μεσόνιο είναι ένας συνδυασμός βραχύβιου Κ1 (πράσινο κορδόνι) και ένα μακρόβιο Κ2 (κόκκινο κορδόνι).
(b) Σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις το Κ2 (CP=-1) μετατρέπεται σε Κ1 (CP=+1). Αυτό είναι μιά ένδειξη για έμμεση  CP παραβίαση.
(c) Δείχνει ένα οπτικό ανάλογο φαινόμενο με το φως του Ηλίου να περιέχει μίγμα πολωμένου φωτός
(d) Η πρόσφατη παρατηρουμένη περίπτωση (31-3-1999) στην οποία το K2 φαίνεται άμεσα να διασπάται σε δύο πιόνια Αυτή είναι ένδειξη για άμεση παραβίαση της CP.

Home