Γιατί οι πλανήτες είναι σφαιρικοί ενώ οι αστεροειδείς δεν είναι;

Συχνές ερωτήσεις Αύγουστος 2001

planets

Οι πλανήτες είναι σφαιρικοί διότι το βαρυτικό τους πεδίο δρά σαν να είναι συγκεντρωμένη όλη τους η μάζα στο κέντρο τους και έλκει καθετί προς το κέντρο αυτό.

Με τη μεγάλη τους μάζα και όγκο και με τις ποσότητες θερμότητας που παράγονται στο εσωτερικό τους από τις ραδιενεργές διασπάσεις στοιχείων, ένας πλανήτης συμπεριφέρεται ως ρευστό, και με το πέρασμα μεγάλων χρονικών περιόδων βαθμιαία η βαρυτική έλξη του ρευστού προς το κέντρο της μάζας δίνει στο ρευστό αυτό σφαιρικό σχήμα. Ο μόνος γεωμετρικός τρόπος να έλθει όλη η μάζα όσο πλησιέστερα γίνεται προς το κέντρο έλξης είναι ακριβώς να πάρει το σχήμα σφαίρας. Η τεχνική ονομασία αυτής της διαδικασίας είναι " ισοστατική ρύθμιση."

Με πολύ μικρότερα σώματα, όπως παραδείγματος χάριν με αστεροειδείς που έχουν διάμετρο της τάξης των 20 χιλιομέτρων, η βαρυτική έλξη είναι αρκετά ασθενής για να υπερνικήσει την μηχανική τάση του υλικού του αστεροειδούς. Ως αποτέλεσμα τα ουράνια αυτά σώματα δεν παίρνουν σφαιρικά σχήματα. Διατηρούν μάλλον ακανόνιστα σχήματα στα διάφορα μέρη τους.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Planetary Tour
What defines a true planet?
Άρθρο με τίτλο "The Small Planets," του Erik Asphaug (Scientific American May 2000

Home