Οι πρωτοπόροι της Κβαντικής Θεωρίας

planck

Μ.Planck. Βραβείο Nobel 1918 για την ανακάλυψη του κβάντου δράσης.

nbohr

Ν.Bohr Βραβείο Nobel 1922 για τη μελέτη της δομής των ατόμων και της ακτινοβολίας τους.

bohm

D.Bohm Σπάνιος συνδυασμός θεωρητικού φυσικού και μυστικιστή. Η Αιτιότητα και Τύχη στη Σύγχρονη Φυσική, αποτελεί έργο σταθμός στην Κβαντική Φυσική.

born

Μ.Born Βραβείο Nobel 1954 για το θεμελιακό έργο του στην κβαντική μηχανική και ιδιαίτερα στην στατιστική ερμηνεία της κυματοσυνάρτησης.

bose

Bose. Διατύπωσε μαζί με τον Einstein τη  στατιστική για τα σωματίδια με ακέραιο σπιν.

broglie

L.Broglie Βραβείο Nobel 1929 για την ανακάλυψη της κυματικής φύσης του ηλεκτρονίου.

debye

P. Debye Βραβείο Nobel Χημείας 1936 για τα πολ ικά μόρια και την έρευνα στα διαλύματα.

dirac

P.Dirac Βραβείο Nobel 1933 για την ανακάλυψη νέων και παραγωγικών μορφών της ατομικής θεωρίας.

ehrenfest

P.Ehrenfest Διατύπωσε μια αρχή και ένα θεώρημα στην στατιστική μηχανική και την κβαντομηχανική που φέρουν το όνομα του.

einstein4

Α.Einstein Βραβείο Nobel 1921 για τα επιτεύγματά του στην ερμηνεία του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.

Gamow

Gamow Ερμήνευσε την ακτινοβολία α, πρότεινε για τους πυρήνες το πρότυπο της υγρής σταγόνας, θεμελιωτής της σύγχρονης βιολογίας.

goudsmith

S.Goudsmith Βρήκε το spin του ηλεκτρονίου

heisenberg

W.Heisenberg Βραβείο Nobel 1932 για τη συβολή του στην θεμελίωση της κβαντομηχανικής και στην ανακάλυψη των αλλοτροπικών μορφών του Υδρογόνου.

pauli

W.Pauli Βραβείο Nobel 1945 για την ανακάλυψη ης απαγορευτικής αρχής που φέρει το όνομα του.

purcell

Ε.Purcell Βραβείο Nobel φυσικής 1952 για την ανάπτυξη μεθόδων μετρήσεων του πυρηνικού μαγνητισμού.

schroed

E. Schroedinger Βραβείο Nobel 1933 για την ανακάλυψη νέων και παραγωγικών μορφών της ατομικής θεωρίας.

sommerfeld

Α. Sommerfeld Πρωτοπόρος της κβαντικής φυσικής, συγγραφέας του έργου "Ατομική δομή και φασματικές γραμμές". Χρησιμοποίησε πρώτος τις φασματικές γραμμές στην έρευνα της ύλης.

wigner

Ε.Wigner Βραβείο Nobel 1963 για την συμβολή του στη θεωρία των στοιχειδών σωματιδίων και στην ανακάλυψη και εφαρμογή των θεμελιακών αρχών συμμετρίας.

Home