Ο Πύργος της ενέργειας

Άρθρο, Δεκέμβριος 2002

Ο Πύργος της Ενέργειας είναι σκέψη μιας εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Μελβούρνης, της EnviroMission.  Η επιχείρηση αυτή έχει την αποκλειστική άδεια σε μια καινοτόμο Ηλιακή τεχνολογία Πύργων. Η εταιρεία αυτή στοχεύει να εγκαταστήσει τον πρώτο ηλιακό θερμικό σταθμό ισχύος 200MW κάνοντας χρήση αυτής της τεχνολογίας στην Αυστραλία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2005.

Σκοπός αυτού του Solar Mission Project είναι να καθιερωθεί η παραγωγή θερμικής ενέργειας από τον ήλιο ως εμπορική εναλλακτική λύση στην αγορά σε αντιδιαστολή των ορυκτών καυσίμων. Το Ηλιακό Project θα προσαρμόσει τη μοναδική Γερμανική σχεδιασμένη Ηλιακή τεχνολογία Πύργων στην Αυστραλία. Η πρώτη φάση αυτού του προγράμματος έγινε το Μάρτιο του 2001, που είχε ως σκοπό να βελτιστοποιηθεί η εμπορική αξία αυτής της τεχνολογίας. Δηλαδή να βρεθεί η τοποθεσία της εγκατάστασης, να γίνει η  επιλογή των υλικών και των μεθόδων οικοδόμησης του σταθμού κλπ.

Η Ηλιακή τεχνολογία Πύργων δεν είναι απλά ηλιακή ενέργεια. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί την ακτινοβολία του ήλιου για να θερμάνει μια τεράστια ποσότητα του αέρα η οποία αναγκάζεται τότε, χάρις στους νόμους της φυσικής (γνωρίζουμε ότι ο θερμός αέρας ανυψώνεται), να κινηθεί ως καυτός άνεμος μέσω μεγάλων στροβίλων, ώστε να παραγάγει ηλεκτρική ενέργεια. Ένας ηλιακός θερμικός σταθμός ισχύος, που χρησιμοποιεί την Ηλιακή τεχνολογία Πύργων, θα δημιουργεί τέτοιες συνθήκες που θα προκαλεί μια συνεχή ροή καυτού αέρα μέσω των στροβίλων του για να παραγάγει την ηλεκτρική ενέργεια.

Ο σταθμός ισχύος, που είναι σχεδιασμένος από Γερμανούς, θα μοιάζει σαν ένα τεράστιο θερμοκήπιο, που θα παγιδεύει τον αέρα μέσα του θερμαίνοντάς τον.  Έπειτα θα υπάρχει στο κέντρο του ένας πολύ ψηλός Πύργος, όπου θα διοχετευθεί ο θερμός αέρας στον ουρανό, σαν καμινάδα.

Η ακτινοβολία του ήλιου θα συλλέγεται και θα παγιδεύεται κάτω από έναν διαφανή θόλο (το θερμοκήπιο που λέγαμε), δημιουργώντας μια τεράστια  πίεση στον αέρα, που θα έχει μια θερμοκρασία περίπου 35°C μεγαλύτερη από την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Χάρις στους νόμους της φυσικής ο αέρας θα κινηθεί με ταχύτητα 15 μέτρα ανά δευτερόλεπτο προς τον κρύο αέρα στην κορυφή του Πύργου, που θα βρίσκεται στο κέντρο του θόλου. Η ισχυρή ανοδική δύναμη θα αναγκάσει τον αέρα να περάσει μέσω μεγάλων στροβίλων, που θα είναι τοποθετημένοι στην βάση του Πύργου. Η μετακίνηση του καυτού αέρα μέσω των στροβίλων θα παραγάγει μέχρι και 200MW καθαρής ενέργειας, ελεύθερης από εκπομπή καυσαερίων. Η ενέργεια αυτή θα είναι αρκετή για 200.000 σπίτια.

Ο ηλιακός θερμικός σταθμός ισχύος θα αποτελείται από τρία τμήματα: τον ηλιακό συλλέκτη, τον ηλιακό Πύργο και τους στροβίλους. Ο μεγάλος ηλιακός συλλέκτης θα κατασκευαστεί από ένα διαφανές υλικό με βελτιωμένες ιδιότητες ως προς την θέρμανση. Ο πύργος θα κατασκευαστεί από ένα ενισχυμένο σκυρόδεμα και θα έχει ύψος 1000 μέτρων. Οι δε μεγάλης κλίμακας στρόβιλοι θα φτιαχτούν  από ελαφριά κράματα, όπως εκείνα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αεροσκαφών.

Ο ηλιακός θερμικός σταθμός ισχύος θα παραγάγει ενέργεια και στις 24 ώρες μιας ημέρας. Ο σταθμός ισχύος θα είναι  αποδοτικότερος βέβαια στις θερμές ημέρες όταν η ενέργεια θα είναι περισσότερο αναγκαία. Χάρις στο καινοτόμο σχέδιο του θα είναι ικανό να αποθηκεύει θερμότητα την ημέρα και να συνεχίζει να παράγει ενέργεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό το ειδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του Ηλιακού Πύργου το κάνει εμπορικά βιώσιμο και του δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλες τις άλλες μορφές παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας.

Μετά από μια εκτενή αναζήτηση, ο σταθμός θα κτιστεί στην περιοχή Wentworth Shire στην Αυστραλία, κοντά στην Βικτώρια. Ο τρόπος κατασκευής του έχει δοκιμασθεί στην Ισπανία, το 1982, όταν κατασκευάστηκε ένας Ηλιακός Πύργος ισχύος 50kW. Τα δεδομένα από αυτόν τον πρώτο Πύργο χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτού του Πύργου των 200MW.

Ο Πύργος της ενέργειας, που έχει ύψος 1000 μέτρων, θα κοστίσει 35 εκατομμύρια δολάρια και είκοσι χρόνων ερευνητικής εργασίας. Για περισσότερο όμως από 100 χρόνια θα είναι ικανός να προσφέρει φθηνή και αποδοτική ηλεκτρική ενέργεια. Η δε τιμή ανά κιλοβατώρα θα είναι η μέση τιμή που προσφέρεται από τις εταιρείες ηλεκτρισμού συν μια μικρή επιβάρυνση λόγω της καθαρής ενέργειας που προσφέρει.

Η πρόσθετη τιμή συμβολίζει τον θετικό αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον μια καθαρή μορφή ενέργειας. Αντιθέτως η "φθηνή" ενέργεια από το πετρέλαιο δεν είναι και τόσο φθηνή όσο νομίζουμε. Ο αρνητικός αντίκτυπος που έχει στο περιβάλλον την κάνουν τελικά πολύ ακριβή. Η παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας και η ποιότητα του αέρα είναι αυτά που κυριαρχούν στην αναζήτηση και εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δείτε και τα σχετικά άρθρα
Γεωθερμική Ενέργεια
Αιολική Ενέργεια
Ηλιακή Ενέργεια και Συστήματα
Οι κυψέλες καυσίμων
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
Η εταιρεία που το κατασκευάζει
HomeHome